X

Heslo:
dienstreglamá
Výklad:

Foneticky Dienstreglement, byl v té době "Služebný řád pro cís. a král. vojsko". [z něm. das Dienst - služební a franc. reglement - předpis, řád]. V československé armádě jej v r. 1920 nahradil Služební řád A-I-I a A-I-II , po únoru 1948 jej nahrazuje Zákl-1-1. Dnes platí Zákl -1 z roku 2001. Nás však zajímá služební řád, podle kterého se řídila c. a k. armáda v době světové války: 1. díl; 2.díl a 3.díl.

I-09
A vy tam dole, nemyslete si, že jste v putyce. Bůh je nejvýš milosrdný, ale jen pro pořádné lidi, a ne pro nějaký vyvrhely lidské společnosti, která se nespravuje jeho zákony ani dienstreglamá. To jsem vám chtěl říct.
I-15
"Voják," říkával, "musí svého představeného hledat v zástupu a na nic jiného nemyslet, než aby dostál všem svým povinnostem, jež jsou mu předepsány v dienstreglamá.
III-02
"Úcta k představeným, znalost dienstreglamá a duchapřítomnost znamená na vojně všechno.
IV-03
Švejk pokračoval na své cestě do vesnice, a přemýšleje o plukovníkovi, dospěl k tomu úsudku, že před dvanácti lety byl v Tridentu nějaký plukovník Habermaier, který se také tak laskavě choval k vojákům, a nakonec vyšlo najevo, že je homosexuelní, když chtěl v lázních u Adiže zprznit jednoho kadetaspiranta, vyhrožuje mu „dienstreglamá“.

X