Heslo:

Dunajec

Souřadnice:

50°00'47.3"N 20°53'41.7"E

Výklad:

Řeka Dunajec vzniká soutokem Bílého a Černého Dunajce na severním úpatí Vysokých Tater u měste Nowy Targ. V krátkém úseku tvoří společnou hranici Polska a Slovenska. Poté se obrací severním směrem, protéká Polskem a u města Opatowiec se vlévá do Visly. Tvrdé boje v této oblasti probíhaly od 15.11.1914, kdy Rusové překročili Dunajec a podnikli útok směrem na Krakov. 8.12.1914 přišel protiútok a ruská armáda byla zatlačena zpět, za Dunajec. Až do května 1915 se fronta zastavila a táhla se podél Dunajce. Probíhaly zde velmi tuhé boje, až 2.5.1915 se podařil průlom ústředních mocností u Gorlic a Tarnówa a tím posunout frontu východním směrem.

Když Lukáš diktuje dopis panu Wendlerovi ohledně vrácení peněz, které mu na umyvadle nechala Katy Wendlerová, doplní datum 20.12.1914. Právě v této době probíhala protiofenzíva ústředních mocností a Rusové byli zatlačeni zpět k Dunajci: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, ještě schází datum.“ „20. prosince 1914. Tak a teď napište obálku a vezměte těch 400 korun a odneste je na poštu a pošlete podle této adresy.“

Jaroslav Hašek psal o Dunajci daleko dříve v povídce "Oj, Dunajec, biala woda", inspirován svými toulkami po Slovensku v roce 1902. To ještě nikoho ani ve snu nenapadlo, jaké hrůzy se na této řece odehrají o dvanáct let později.

 I-14-05
Zatímco masy vojsk připnuté na lesích u Dunajce i Rábu stály pod deštěm granátů a velkokalibrová děla roztrhávala celé setniny a zasypávala je v Karpatech a obzory na všech bojištích hořely od požárů vesnic i měst, prožíval nadporučík Lukáš se Švejk nepříjemnou idylu s dámou, která utekla svému muži a dělala nyní domácí paní.
Oj, Dunajec, biala woda
Po delší době octli se na počátku údolí Kościeliského. Bílý Dunajec šuměl v tichu, které bylo přerušováno kdesi na úbočích horských zpěvem dřevorubců. Kočí i převodník náhle zapěli nadšeně:
Oj,
Dunajec, biala wôda
gorala wiernego,
bialaj ty še dalej,
bialy, bialaj še dla niego.
Přezpívali. Ozvěnou zněla píseň od okolních strání. Pan profesor s rodinou byl dojat. Ozvěna se pomalu ztrácela a
Dunajec šuměl, pěnivě se tříště o balvany, ležící ve vodě.
 

  

Dunajec poblíž Tarnówa

Dunajec protéká západně od Tarnówa. Na dobové mapě je patrný i pravobřežní přítok Dunajce, říčka Biala

 
Na výstřižcích z publikace Světová válka 1914-1915 slovem a obrazem se jednak píše o citovaných operacích kolem Dunajce, jednak je zde další ukázka jak Hašek dovedl mistrně využívat informace z tisku, map a různých dokumentů. Tady je vidět, že v kapitole I-14-05 několikrát využil tuto publikaci. Většinou použil věty, které ho zaujaly a hodily se do děje. Trochu je pozměnil, inu porovnejte sami.

Zatímco masy vojsk připnuté na lesích u Dunajce i Rábu stály pod deštěm granátů a velkokalibrová děla roztrhávala celé setniny a zasypávala je v Karpatech a obzory na všech bojištích hořely od požárů vesnic i měst, prožíval nadporučík Lukáš se Švejk nepříjemnou idylu s dámou, která utekla svému muži a dělala nyní domácí paní.

 Jakmile však prolomíme ruskou frontu mezi karpatským hřbetem a středním Dunajcem, není nijaké pochybnosti, že bude to znamenat konec války.