Heslo:

Vilém Forster

Výklad:

*16. 3. 1882 [1] byl jeden ze spoluzakladatelů "Strany mírného pokroku v mezích zákona ", přítel Jaroslava Haška. † 22. 5. 1932 Radešovice, okr. Benešov. Po promoci na UK - obor psychologie (1918) studoval ještě v Anglii a ve Francii. V r. 1921 se habilitoval a 1929 byl jmenován mimořádným profesorem na FF UK. V l. 1923–25 byl ředitelem Psychotechnického ústavu v Praze a od r. 1926 ředitelem Vojenského psychologického ústavu v Praze.

Dochovaly se dvě policejní přihlášky. Na první je ještě s rodiči a sourozenci [2]. Lze z ní usuzovat, že se Forsterovi přistěhovali do Prahy koncem roku 1903 a usadili se na Vinohradech nejprve v č. p. 397 a v roce 1905 se přestěhovali do č. p. 416. Na druhé přihlášce je již sám [3]. V roce 1906 bydlel na Malé Straně, na Újezdě v č. p. 428 na ní je uveden jako studující (kandidát) na doktora filozofie. Byl již zaměstnán jako účetní aspirant na zemském výboru. 

 Hašek o něm píše v v kapitole "Drobílkovo milostné dobrodružství", ale s přehlasovaným ö - Förster. Zahrál si také ve hře "Pevnost" roli Karla IV. Uvádí to František Langer ve své knize "Byli a bylo". A opět mu trochu zkomolil příjmení: Karla IV. hrál dr. Foerster a Mach si zahrál Prokopa Diviše.

Drobílkovo milostné dobrodružství

A zříkal se všech žen, až do oné doby, kdy seznámil se s dceruškou hostinského, kam chodíval na obědy. „Kupodivu,“ říkával Drobílek, „ten hostinský má několik dcer a já miluji právě jen tu jednu. To je prazvláštní náhoda. S tou s

e musím oženit, jestli mně do toho nic nevleze.“ Ale vlezl mu do toho přítel Förster. „Slečno,“ řekl jednoho dne k té, kterou Drobílek tolik miloval, „vy si nesmíte Drobílka vzít, poněvadž miluji vás sám. Jestli však ani mne si nechcete vzít, uděláte nejlepší, když z domova utečete.“

 

Výřez z fotografie členů Strany mírného pokroku v mezích zákona před košířským hostincem "Pod Černým vrchem".