Heslo:

Adolf Gottvald

Výklad:

*16.1.1878 v Horce na Moravě. Hodně pramenů uvádí rok narození 1870 nebo nejasné datum, ale záznam o narození hovoří zcela jasně[1]. Jeho otec, Vilém Gottwald byl chalupník v Horce, jeho matka byla Amálie, rozená Procházková. V roce 1898 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci a následně studoval v Praze práva a filozofii. Své vynikající jazykové znalosti uplatnil zejména jako překladatel z francouzštiny. Existují však i překlady z němčiny, angličtiny a ruštiny. Pravidelně vychází povídková kniha od A. E. Poe Jáma a kyvadlo, kde je uváděn jako spoluautor překladů (vyšlo v roce 2008, 2009, 2015, 2017). V Národní knihovně je evidováno 40 položek s jeho překlady. Nadějnou kariéru redaktora olomouckých Selských listů přerušilo odvelení na frontu 1. světové války a těžké zranění, na jehož následky zemřel  3.4.1920 jako válečný invalida v olomoucké nemocnici na Klášterním Hradisku.

Vyhledat pražský pobyt Adolfa Gottwalda a poodkrýt částečně i jeho soukromý život je možno  pomocí policejních přihlášek a nalezených matričních záznamech. Podle soupisu pražského obyvatelstva [2] se Gotwald oženil v Curychu dne 18.2.1903 s Boženou Rackovou nar. v roce 1883 v Bystřici pod Hostýnem. Spolu měli dceru Malvínu (Malvu). Ta se narodila již v Praze na Pankráci (Nusle) dne 2.12.1903 (v soupisu praž. obyvatelstva je uvedeno nesprávné datum). Podivné je, že je uvedena jako nemanželská (otec Gottwald Adolf, studující filozofie je uveden téměř nečitelně tužkou).  Podle nejstarší policejní přihlášky [3] se manželé přistěhovali do Nuslí č.p. 353 již 21.8.1903. Na další přihlášce je uvedena ještě celá Gottwaldova rodina [4] . Rakouské úřady však zřejmě neuznaly jejich curyšský sňatek, protože na dalších přihláškách [5; 6] je Adolf Gottwald uváděn již jako svobodný. Zřejmě došlo nakonec i k rozchodu partnerů. Dcera Malvína se provdala  4.10.1927 za statkáře Františka Herbste. Na záznamu o sňatku otec nevěsty není uveden. Ze záznamu je patrné, že i matka Malvíny, Božena, se nakonec provdala za inženýra Jaroslava Svobodu.

Adolf Gottwald, překladatel ze světových jazyků

Jedním z těchto posledních jest právě přítel Adolf Gottwald. On sám mne uvedl na cestu, kterou se mám ubírat při líčení jeho postavy. Nezapomenu nikdy na tato jeho slova: „Piš si o mně, co chceš, napiš si třebas, že rád piju, ale jen o to tě prosím, nevkládej do mých úst žádnou blbost!“

Básník Toman praví Monsieur, n’avez-vous pas une coronne ?

Za dvě hodiny vrátil se Toman a žádal Gellnera, aby mu především přelámal všecky hnáty a pak mu vrátil 350 franků, že chce začíti nový život. Tuto krásnou větu pronášel též velice často přítel Gottwald, který vypůjčuje si v nočních kavárnách pět korun a říká: „Půjč mi pět korun, abych mohl začít nový život!“

Projev k založení strany

Protože jeden z prvých předchůdců strany mírného pokroku, pan Galileo Galilei, pravil se mnou: „A přece se točí!“ Slečno Boženko, mně ještě tři piva, Machovi dvě a koňak, Opočenskému dvě a jeden alaš, Langrovi čtvrtku bílého, Divišovi pivo a magador a Gottwaldovi jednu sodovku. Čímž jsou slova Galileiho dokázána, že se přece točí, a je vidět, že strana mírného pokroku dovede si své pozice uhájit a stará se o zájem svého voličstva.