X

Heslo:
holomek
Výklad:

Etymologický slovník vykládá jako zkráceninu staročeského slova holomúdec = mladík mající ještě neochlupené moudí (přirození), holobrádek. Význam:  1. mladý neženatý muž; 2. čí (pánův ap.) pachole, sloužící hoch; 3. čí, jaký sluha, sloužící čí (Kristův) přisluhovač; 4. úřední sluha, holomek, pacholek; 5. námezdní pracovník, „pacholek“; 6. řadový námezdní voják, žoldnéř, „pacholek“. Později používáno jako nadávka.

I-08
"...My už ti, holomku, noviny vytlučem z hlavy,' rozhodl se po dlouhým lítání pan obršt...."
I-09
"...Vy se tomu, holomci, nikdy nenaučíte,“ pokračoval polní kurát, „já jsem pro to, všechny vás postřílet; rozumíte mně dobře?! ..."
I-15
„Ty se máš jistě dobře, holomku,“ pomyslil si nadporučík a odplivl si.
Ve dveřích se objevila hlava Švejkova: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že jsou tady pro vás z kasáren, máte jít okamžitě k panu plukovníkovi, je tady ordonanc.“
A důvěrně dodal: „Snad to bude kvůli tomu pejskovi.“
II-01
„Ukradli nám kufr,“ vytýkal nadporučík Švejkovi, „to se jen tak řekne, holomku!“ „ Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se tiše Švejk, „doopravdy ho ukradli.
III-01
„Takhle bychom nebyli hotovi, Švejku,“ řekl nadporučík Lukáš, pokračuje ve výslechu, přičemž si předsevzal, že to nejpřísněji důvěrné musí být přirozeně úplně skryto, aby ten holomek Švejk nedělal zas z toho nějakou potřebu. „Znáte Ganghofera?“

X