Heslo:
Kalous
Výklad:

Při pátrání po detektivovi Kalousovi jsem narazil jen na jednoho, který sloužil u policie. Byl to Josef Kalous, strážník policie z Nuslí. Zda to je ten správný, už asi těžko zjistíme, ale Nusle Hašek často navštěvoval, takže je možné, že se právě s tímto Kalousem dostal někde do konfliktu. Příjmení Kalous se nevyskytuje jen v románu, ale několikrát i v jiných povídkách a jiných rolích.

I-06
Pak tam šel koupit psa detektiv Kalous a vrátil se s vyjevenou potvorou, připomínající hyenu skvrnitou, s hřívou skotského ovčáka, a v položkách tajného fondu přibyla nová: D...90 K.
Ta potvora hrála roli dogy...
Ale ani
Kalousovi se nepodařilo vyzvědět něco od Švejka. Dařilo se mu tak jako Bretschneiderovi. I nejobratnější politické rozhovory Švejk převedl na léčení psinky u štěňat a nejbystřejší záludné léčky končily tím, že si Bretschneider odváděl s sebou od Švejka opět novou nemyslitelně kříženou obludu.
Pan Kalous detektivem
Pan Kalous, finanční kontrolor, přišel do pense. Napřed se mu líbilo, že nemusí nic dělat a když ho to mrzelo sedět doma, počal chodit po ulici a díval se, jak kočí mlátí koně, jak se vozkové nechtějí vyhnout elektrice, jak lidé skáčí v sebevražedném úmyslu s mostu do řeky.
Pan
Kalous nesměl při ničem scházet.
Dobrodružství vládního rady a školního inspektora Kalouse
Tak vystřídali všechny třídy až na septimu, kam zdráhal se jít katecheta i ředitel. To byla právě ta nejhorší třída, která způsobila takovou zvrhlost mravů v celém gymnasiu, že na městské plovárně dávali školnímu inspektorovi Kalousovi, vládnímu radovi, pasáky bez rozdílu tříd.
Jak Cetlička volil
Tachlíku, doprovoď toho pána do volební místnosti!“
Pan Tachlík vzal Cetličku za ruku a vsadil ho do kočáru. Pak ho vedl, když přijeli před velkou budovu, po nějakých schodech a před jednou místností mu řekl: „Tam půjdete a odevzdáte napřed legitimaci a pak tenhle volební lístek. Pamatujte si, že bydlíte na Moráni, že se jmenujete
Kalous a jste úředníkem u Kolbena a že je vám 35 let.“
Cetlička-Čeřovský-
Kalous ještě zaslechl, jak vedle jiný pán povídá nějakému muži: „Jen se nebojte, máte brejle, tak vás nepoznají, že jste tam byl už dvakrát. Teď se jmenujete Vyskočil.“
Štědrý večer v siročinci
Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na nebožtíky rodiče.
Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a
Kalous vykřikl: "Parchante!"
To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, zpohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho zpohlavkuje až na Boží hod.

Policejní přihláška Josef Kalous *1872, strážník bezpečnosti