Heslo:

König rytmistr

Výklad:

Podle Chytilova adresáře z roku 1915 [15] byl velitelem Okresního četnického velitelství v Písku okresní strážmistr Antonín Kolský, nikoliv rytmistr König. Proto lze tuto postavu chápat jako mystickou. Podle Chytilova adresáře však bylo v Písku ještě Velitelství četnického oddělní č. 14, které sídlilo na Pražské tř. č.p. 262 [16]. Velitelem byl v té době, Haškovi dobře známý, Bohdan (Theodor) Rotter. O této náhodě Hašek pravděpodobně nevěděl.

II-02

Závodčího zmocnila se naprostá deprese, a když po hrozném utrpení pozdě večer dorazili do Písku k četnickému velitelství, na schodech řekl úplně zdrceně závodčí Švejkovi: „Teď to bude hrozné. My od sebe nemůžem.“
A opravdu bylo to hrozné, když strážmistr poslal pro velitele stanice,
rytmistra Königa.
První slovo rytmistrovo bylo: „Dýchněte na mne.“
„Teď to chápu,“ řekl rytmistr, zjistiv nesporně situaci svým bystrým, zkušeným čichem, „rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková.