Heslo:

Theodor Rotter

Výklad:

policejní rytmistr a kynolog *1873 - †1944. Zasloužil se, mimo jiné, i o šlechtění Pražského krysaříka - ratlíka. Autor knih "Pes - společník člověka", "Výchova a výcvik psa pro účely služební a sportovní". Nejprve působil na četnické stanici na Kladně. Z té doby je i snímek  zveřejněný ve Světě zvířat ročník 1909. Je to ten pánu prostřed. Asi v roce 1908 v psinci pana Fuchse zakoupil i první pár německých ovčáků jménem Vlk a Vlčka, se kterými na Kladensku prováděl první pokusy ve výcviku. V té době Jaroslav Hašek pracoval v redakci Světa zvířat, takže se s rytmistrem Rotterem určitě znal a znal i jeho pokusy se psy na Kladně. Někdy po roce 1910 je Rotter převelen do Písku, kde byl zřízen, zeména jeho zásluhou, první četnický psinec na našem území, který vychovával a cvičil psy pro potřebu četnictva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V Píseckém muzeu je dochován doklad o udělené dovolené "Dem Herrn k.k. Ritmeister Theodor Rotter des Landesgendarmeriekommando Nr.2" na dobu od 24. do 26. 1. 1916. V Chytilově adresáři z roku 1915 se objevuje ještě jeden rytmistr Rotter, tentokráte Bohdan, velitel četnického oddělení č. 14 v Písku. Zcela určitě je to jedna a táž osoba, protože řecké Theodor je slovanský Bohdan. Theodor Rotter byl iniciátorem první zkoušky policejních psu v Písku dne 6.8.1912. Hlavní cenu obdržela právě Vlčka z psince Canisport Klamovka.

I-03

"...Taky vám dám příklad, jak se na Kladně zmejlil jeden policejní pes, vlčák toho známého rytmistra Rottera. Rytmistr Rotter pěstoval ty psy a dělal pokusy s vandráky, až se Kladensku počali všichni vandráci vyhejbat. Tak dal rozkaz, aby stůj co stůj četníci přivedli nějakého podezřelého člověka. Tak mu přivedli jednou tak dost slušně ošaceného člověka, kterého našli v lánských lesích sedět na nějakém pařezu. Hned mu dal uříznout kousek šosu od kabátu, ten dal očichat svými četnickými policejními psy a potom toho člověka odvedli do nějaký cihelny za městem a pustili po jeho stopách ty vycvičené psy, kteří ho našli a přivedli zase nazpátek. Pak ten člověk musel lézt po nějakém žebříku na půdu, skákat přes zeď, skočit do rybníka a ti psi za ním. Nakonec se ukázalo, že ten člověk byl českej radikální poslanec, kterej si vyjel na vejlet do lánskejch lesů, když už ho parlament vomrzel...."

II-02

"....Jó, dneska mají právo četníci." "Voní ho měli i dřív," ozval se vandrák, "já pamatuju, že na Kladně bejval četnickým rytmistrem nějakej pan Rotter. Von vám najednou začal pěstovat tyhlety, jak jim říkají, policejní psy tý vlčí povahy, že všechno vyslídějí, když jsou vyučení. A měl ten pan rytmistr na Kladně těch svejch psích učeníků plnou prdel...."

 

Svět zvířat 1909 Theodor Rotter na Kladně (uprostřed)

Svět zvířat 1909 a Národní listy 1912 Úspěch "Vlčky", kterou zakoupil rytmistr Rotter v Canisportu pana Fuchse

Muzeum Písek  "Dem Herrn k.k. Ritmeister Theodor Rotter des Landesgendarmeriekommando Nr.2" měl na dobu od 24. do 26. 1. 1916 dovolenou.

Chytilův adresář z roku 1915. Bohdan (Theodor)  Rotter  jako Velitel četnického oddělení č. 14 v Písku.