Heslo:

košatinka

Výklad:

Slangově – dvoukolový vozík s truhlicí upletenou z vrbového proutí, ve kterém na příkaz policie, dopravovali obecní zřízenci opilce nebo výtržníky. Košatinka měla i víko. Pražané tomuto vozíku říkali také etuj nebo penál.

I-01

"...Pak neměl na útratu a hostinský ho musel dát sebrat. A von mu dal facku a strážníkovi dvě. Pak ho odvezli v košatince, aby se vzpamatoval...."

I-14-01

..Zabavili bank, vedli všechny na policii. Uhlíř ze Zderazu se zprotivil, tak ho přivezli v košatince...."

III-02

"....a na Havlíčkově třídě skočil do elektriky, a domovníka chyt strážník, sepral se s ním, a poněvadž byl domovník v kaťatech a všechno mu lezlo ven, tak ho kvůli takovýmu pohoršení hodili do košatinky a vodvezli na policii, a von ještě z košatinky řval jako tur: ,Vy pacholci, já vám ukážu mně analýzovat moč'...."

 

 Bartejs Vladimír soukromá sbírka Zikmund Reach

Další model, tentokráte na obrázku z Kuklovy knihy "Konec bahna Prahy"