Heslo:

Kuneš brašnář

Výklad:

Prozkoumal jsem všechny policejní přihlášky se jménem Kuneš (bylo jich 100, tedy jen ty, kde je u příjmení otce rodiny uvedena profese), bohužel ani jeden nebyl brašnářem - der Taschner, Täschner. To potvrdily i adresáře z roku 1896, 1907, 1910 . Příjmení Kuneš použil Hašek ještě v povídce "Soudní komise", ale tady se jedná o soudního radu.

I-15

„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že vo žádným takovým případě za poslední dobu nevím a dovoluji si, pane obrlajtnant, poznamenat, že s Maxem jste šel odpůldne na procházku, a tak jsem ho nemohl ukradnout. Mně to hned bylo nápadný, když jste přišel bez psa, že se asi muselo něco stát. Tomu se říká situace. Ve Spálený ulici je nějakej brašnář Kuneš a ten nemoh jít se psem na procházku, aby ho neztratil. Vobyčejně ho nechal někde v hospodě nebo mu ho někdo ukrad nebo si ho vypůjčil a nevrátil...“

Soudní komise

Zapisovatel se červenal, neboť ze zájmu, jaký jevili všichni o kost, viděl, že by také chtěli. Zuřivě krájel a zmocnila se ho náhlá skoupost a lakomost. Vrchní soudní rada podíval se na hodinky a vzdychl: „Půl desáté a ještě nejsme na místě. Už mám hlad.“
Zapisovatel dělal, jako by neslyšel.
Rada
Kuneš se k němu obrátil: „Vy ji chcete celou sníst?“
„Ano,“ tvrdě a nelítostně řekl zapisovatel, mstě se za všechna ponižování. Kolikrát mu řekli radové z jeho senátu „Přineste sem zákoník.“