Heslo:

Lada časopis

Výklad:

Byl to ženský časopis vycházející dvakrát měsíčně v období let 1889 - 1944. Od června 1889 časopis vydával Karel Vačlena v Mladé Boleslavi jako přílohu periodika Modní svět až do čísla 12/1927; poté časopis Modní svět Lada nahradila a dále vycházela jako: Lada : módní svět : týdeník inteligentních žen. Redaktorkou byla Věnceslava Lužická. V časopise vycházela i poezie. Nalezl jsem tam sice básně Jaroslava Vrchlického, většinou se však jedná o poezii nevalné hodnoty, kam by určitě patřily i básně té paní učitelky o pastejřích a potůčku v lese. Bohužel jsem tato konkrétní dílka neobjevil.

II-03

V Praze je číšník černoch Kristián, jehož otec byl habešským králem a dal se ukazovat v Praze na Štvanici v jednom cirku. Do toho se zamilovala jedna učitelka, která psala básničky do ,Lady’ vo pastejřích a potůčku v lese, šla s ním do hotelu a smilnila s ním. jak se říká v písmu svatým, a náramně se divila, že se jí narodil chlapeček úplně bílej.