Heslo:

♣ Jakub Loukota

Výklad:

Podle policejních přihlášek se narodil 30.6.1859 v Kardašově Řečici. Byl odpovědným redaktorem Pražských hospodářských novin od 1.1.1901, poslední číslo redigoval 1.12. 1913. V období 1916 až 1921 redigoval časopis Besedy Lidu. Obě periodika vydávalo Ottovo vydavatelství.

Augustin Eugen Mužík

Šel jsem do druhé místnosti, kde seděli dva páni. U jednoho stolu seděl pan Loukota, redaktor Pražských hospodářských novin, tomu jsem se uklonil a řekl: „Je prosím přítomen pan redaktor Mužík?“
„Jděte dál,“ řekl pan
Loukota.