Heslo:

♣ Josef Mayer

Výklad:

* 10.4.1881 + 6.12.1963, bratr Jarmily Haškové rozené Mayerové, byl architekt a člen spolku výtvarných umělců Mánes v letech 1908 – 1911, kdy ze spolku vystoupil.  Bratři Mayerové stranili Haškovi, když jejich rodiče bránili Jarmile v této známosti, a umožňovali milencům schůzky. Ve svých profesích se „potatili“. Jejich otec, Josef Mayer byl pražský stavitel a štukatér. Synové Pepa Mayer a Jaroslav Mayer (*14.9.1889 - 24.2.1966) byli architekti a Vratislav (*26.6.1885 - †18.8.1958), byl malíř sgrafit. Josef Mayer byl povolán hájit císaře pána se zbraní v ruce, ale stejně jako Hašek, upadl do ruského zajetí.

Mayerovi žili nejprve na Královských Vinohradech , později v Dejvicích , ale Josef se vrátil zpět na rodné Vinohrady.

Architekt Pepa Mayer

Architekt Pepa Mayer, člen Mánesu, nestal se sice příslušníkem strany mírného pokroku v mezích zákona. Snad si ani nevšiml, že naše schůzky u Bláhů byly rázu politického, neboť jako pravý umělec nejenže se o veřejné otázky nestará - on dokonce opovrhuje vším, co jen dost málo zavání politikou, a urazil by ho zajisté každý smrtelně, kdo by se odvážil předpokládat, že četl někdy v životě politický úvodník, ale přece jeho zásluhy o stranu jsou nepopiratelné, a proto jest mou povinností historika zmíniti se o něm v tomto politickém spise, ačkoliv vím, že bude mu na nejvyšší míru nepříjemné býti takto proti své vůli bezbranný a bezmocný zavlečen až do jakéhosi zdánlivého účastenství na poli politickém.

Intrikán herec Písecký a jeho drama

A tak ho nejraději poslouchal architekt Josef Mayer, který z maďarštiny nezná ani slova. „Mluv, Honzo, maďarsky,“ říkal mu často, a Honza maďarsky mluvil, vyrážeje ze sebe různé příšerné zvuky, a skončilo to vždy teprve tenkrát, když jsem přišel já, o kterém bylo známo, že maďarsky znám aspoň tolik, aby mně Honza nerozuměl. Jednou vzal mne stranou a řekl: „Člověče, oni myslejí, že umím maďarsky. Tak je nech při tom.“

Jan Riedl, slavný pianista

A tak ho nejraději poslouchal architekt Josef Mayer, který z maďarštiny nezná ani slova. „Mluv, Honzo, maďarsky,“ říkal mu často, a Honza maďarsky mluvil, vyrážeje ze sebe různé příšerné zvuky, a skončilo to vždy teprve tenkrát, když jsem přišel já, o kterém bylo známo, že maďarsky znám aspoň tolik, aby mně Honza nerozuměl. Jednou vzal mne stranou a řekl: „Člověče, oni myslejí, že umím maďarsky. Tak je nech při tom.“

 

Děti Josefa Mayera a Josefiny Einöderové, s laskavým svolením Richarda Haška ml.