Heslo:

menažérie

Souřadnice:

48°10'56.7"N 16°18'08.2"E

Výklad:

Slangově zvěřinec [z něm. die Menagerie]. Obecně se o menažérii zmiňuje profous v budějovickém arestě. Později Švejk vypráví o schönbrunnskej menažerii a v novele "Dobrý voják Švejk v zajetí" je zmínka o schönbrunnském zvěřinci. Jedná se o vídeňskou zoologickou zahradu, která byla založena v schönbrunnském zámeckém parku 1752 velkovévodou Františkem I. Štěpánem Lotrinským, císařem Svaté říše římské a manželem rakouské arcivévodkyně Marie Terezie a je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Chov zvířat v Schönbrunnu je zde doložen již v roce 1452.

II-02
Když se otevřely dveře, profous, zřejmé rozčílený přítomností službu konajícího důstojníka, spustil ostře: "Zde není žádná menažérie."
II-03
Vídeň je vůbec důležité město,“ pokračoval, „jenom co mají divokejch zvířat v tej schönbrunnskej menažerii. Když jsem byl před lety ve Vídni, tak jsem se nejradši chodil dívat na vopice, ale když jede nějaká osobnost z císařskýho hradu, tak tam nikoho nepouštěj přes kordon. Byl se mnou jeden krejčí z desátýho okresu a toho zavřeli, poněvadž chtěl mermocí ty vopice vidět.“
Dobrý voják Švejk v zajetí
Po jednom takovém rozhovoru zdálo se v noci Švejkovi, že k němu přišel císař pán. Přijde a povídá: "Ohol mne, Švejku, v těchhle licousech vypadám jako orangutan z schönbrunnského zvěřince." Švejk se celý třese, potí se a císař pán vytahuje z kapsy kabátu břitvu a mýdlo a podává Švejkovi, který počne mydlit císaře pána. Když ho namydlil, vezme zbožně do prstů břitvu a třesoucí se rukou holí císaře pána. Otvírají se dvéře a v nich objevuje se auditor z hradčanského soudu. Švejk se lekne, břitva někam zajede a císař pán se ozve: "Aber, Švejk, Himmel Herrgott, was machen Sie?" A Švejk drží již v ruce uříznutý nos císaře pána. Vykřikne strašně ze spaní, probudí se, probudí i ostatní a na otázku, proč nedá v noci pokoj, odpovídá uděšeným hlasem: "Uříz jsem císaři pánu nos."