Heslo:

mladočech | Národní strana svobodomyslná

Výklad:

Národní strana svobodomyslná, jejíž členové byli známí jako mladočeši, byla českou politickou stranou působící v českých zemích Rakouska - Uherska. Byla významnou českou politickou stranou, která vznikla  v prosinci 1874. První sjezd strany se uskutečnil 27.12.1874 a přijal tuto rezoluci.  Po vypuknutí 1. světové války nastaly pro mladočechy zlé časy. Její významní představitelé Karel Kramář, později prvorepublikový předseda vlády a Alois Rašín, v první republice ministr financí, byli zatčeni pro velezrádnou činnost a odsouzeni k smrti. Tresty jim byly nejprve zmírněny na 15 let žaláře a nakonec byly císařem Karlem I. omilostněni a 10.7.1917 propuštěni na svobodu.

9. února 1918 se Národní strana svobodomyslná sloučila s Českou stranou státoprávně pokrokovou a velkou částí České strany pokrokové. Nová strana dostala název Česká státoprávní demokracie. V květnu se k ní připojila i Pokroková strana lidu na Moravě a v říjnu Národní strana (staročeši). Po vyhlášení nezávislosti Československa strana přijala název Československá národní demokracie.

I-01

„Host jako host,“ řekl Palivec, „třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada. Jestli to tomu našemu Ferdinandovi udělal Srb nebo Turek, katolík nebo mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno.“

 

Národní politika z 10.6.1916 podává zprávu o rozsudcích smrti pro Kramáře, Rašína, Červinku a Zamazala