Heslo:

monstrance

Výklad:

Ozdobná schránka z ušlechtilého kovu na vystavování, uctívání a odkládání proměněných (posvěcených) hostií a je používána při mši, kdy jsou věřící vyzváni ke klanění [z lat. monstrare = předvádět]

I-09

Nový výkon polního kuráta, mše svatá, byla sledována všemi s velkou pozorností a netajenými sympatiemi. Jeden se dokonce vsadil pod kazatelnou, že polnímu kurátovi vypadne monstrance z ruky. Vsadil celou svou porci chleba proti dvěma fackám a vyhrál to.

I-11-02

„Schází nám opravdu jen ten polní oltář,“ řekl těžkomyslně polní kurát, „takhle už je na cvičišti všechno připraveno. Tesaři už tam udělali podium. Monstranci nám půjčí z Břevnova. Kalich mám mít svůj, ale kde už je...“

III-01

Von se, když nám to pan kurát vykládal, tak pěkně rozkročil, že jsem měl strach, aby mu jedna haksna neuklouzla a von nespad do polního oltáře a nerozbil si kokos vo monstranci.

 

 

W