Heslo:

nemocnice vojenské v Českých Budějovicích

Souřadnice:

48°58'22.2"N 14°29'05.9"E   |   48°57'53.4"N 14°28'16.9"E

Výklad:

Je známá skutečnost, že se Hašek snažil všelijak vyvléci z područí vojenské mašinérie a jeho pobyt v Budějovicích se přibližně shoduje s osudem románového hrdiny jednoročáka Marka. Jen revmatizmus Hašek nesimuloval. Trpěl, oproti Markovi, doopravdy. Podle zpravy v Jihočeských listech ze dne 13.3.1915 se Hašek léčil v c.k. záložní (reservní) nemocnici ve starých landveráckých kasárnách v Radeckého třídě (dnešní Žižkova třída č.p.171). A tuto nemocnici měl Hašek zcela jistě na mysli, odtud vyrážel s krankenbuchem jednoroční dobrovolník do víru velkoměsta.

Radko Pytlík uvádí v Toulavém houseti: Velitel nemocnice Mudr. Peterka mu byl nakloněn a snažil se jej udržet co nejdéle. Přeložil ho proto do rehabilitačního oddělení v baráku na Lineckém předměstí. Další landvérácká kasárna byla v dnešní ulici Boženy Němcové č.p. 252 [dříve Schwarzenbergově] na Lineckém předměstí. Zde Hašek prodělával rekonvalescenci a odsud také zřejmě vyrážel do budějovických hospod. Jestli uplatnil i on tu fintu s krankenbuchem není známo.

II-02
Může být,“ připouštěl jednoroční dobrovolník, „že při té tahanici padlo pár pohlavků, ale to myslím nic na věci nemění, poněvadž je to vyložený omyl. On sám přiznává, že jsem řekl: ,Servus, Franci’ a jeho křestní jméno je Anton. To je úplně jasné. Mně snad může škodit jenom to, že jsem utekl z nemocnice, a jestli to praskne s tím ,krankenbuchem’...

...Tak jsem konečně přece měl svůj svalový rheumatismus. Hned do nemocnice - a už bylo hej. A potom se na mne ještě štěstí usmálo podruhé. Do Budějovic byl přeložen můj pošvagřenec Dr Masák ze Žižkova a tomu mohu děkovat, že jsem se tak dlouho v nemocnici udržel. Byl by to se mnou dotáhl až k supravisitě, když jsem to ale tak zkazil s tím nešťastným ,krankenbuchem’! ...

...Vracel jsem se na svou postel do nemocnice až k ránu, a když mě v noci zastavila patrola, ukázal jsem jí na svůj ,krankenbuch’ 91. regimentu a víc se mne nikdo na nic neptal. Ve vratech nemocnice opět mlčky ukázal jsem na knihu a nějak jsem se vždy do postele dostal.

 

    

Na pohlednici jsou vlevo landvérácká kasárna v dnešní Žižkově třídě č.p.171 [dříve Radeckého tř.] Odsud vyrážel s krankenbuchem jednoroční dobrovolník Marek.

 

Další landvérácká kasárna byla v dnešní ulici Boženy Němcové č.p. 252 [dříve Schwarzenbergově]. Zde Hašek prodělával rekonvalescenci a odsud také vyrážel do budějovických hospod. Jestli uplatnil i on tu fintu s krankenbuchem není známo.