Heslo:

ornát

Výklad:

Častěji také kasule nebo kázule, je svrchní liturgické mešní roucho užívané kněžími v římskokatolické církvi, někdy také v anglikánské i luteránské církvi [z lat. ornamentum - výzdoba].

I-09
Oddali se v estetické požívání ornátu, který si polní kurát oblékl naruby, a s vroucím porozuměním a roznícením pozorovali všechno, co se děje u oltáře.
I-11-01
Lidožrouti ostrovů Quinejských a Polynesie, než sežerou slavnostně své zajatce či lidi nepotřebné, jako misionáře, cestovatele a jednatele různých obchodních firem či prosté zvědavce, obětují předtím svým bohům, vykonávajíce nejrozmanitější náboženské výkony. Poněvadž k nim nepronikla ještě kultura ornátů, vyzdobují své hýždě věnci z pestrého péří lesního ptactva.
 

W