Heslo:

Němec | Hübšmann | Exner | Stříbrný - poslanci Říšské rady | Matějů - redaktor Českého slova

Výklad:

V pojednání o  dějiních Strany mírného pokroku, v kapitole "Soudruh Škatula", se krom Emanuela Škatuly, kterému jsem věnoval samostatnou stránku. Tato stránka je věnována dalším politikům citovaným v uvedené kapitole, kteří byli nakonec zvoleni do Říšské rady ve volbách v roce 1911. A pravě kolem těchto voleb probíhal i fiktivní volební boj "Strany mírného pokroku v mezích zákona ".

Nenaleznete zde jen jména politiků Bohumíra Šmerala a Františka Soukupa, kterým jsem věnoval rovněž samostatné stránky.

Soudruh Škatula

Ve Vídni seznámili jsme se se soudruhem Emanuelem Škatulou , který později v Praze chodíval též do naší společnosti. Jest to vskutku jeden z nejlepších sociálních demokratů a v boji za právo proletariátu utěšeně tloustne. Toť jest již osud všech vůdců nejen sociálně demokratických, ale osud vůdců lidových stran vůbec. Mají-li nyní sociální demokrati své tlusté muže Šmerala a Němce, národní socialisti mají tlustého Hübšmanna a 118 kg vážícího poslance Exnera...

....Proč to prohrál Soukup Stříbrnému v Holešovicích? Poněvadž se spadl v prvém období zasedání říšské rady o 5 kg, zatímco , nynějšímu poslanci za Holešovice, přibyly na váze 3 kg. Jest to jistě nepopiratelný rozmach u národních sociálů...

...Redaktoři Českého slova proto také nikdy nemohou tloustnout. Redaktor Matějů zůstane hubeným stále, zato však za ně všechny tloustne dr. Hübschmann jako předseda vydavatelského družstva.
 

 

Čech  Němec Antonín (*15.1.1858  – †25.5.1926 ), byl český novinář a politik, poslanec Říšské rady v letech 1907 -1918 a hned nato poslancem Národního shromáždění republiky Československé za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou a její dlouholetý předseda - až do roku 1924, tedy téměř do smrti.

 

JUDr.Otakar Hübschmann (*18.9.1871 – †6.10.1922 Praha) byl rakouský a český politik, na počátku 20. století poslanec Říšské rady a advokát. Jaroslav Hašek ho uvádí jako Hübšmanna, ale v matrice narozených  je zapsán jako Hypšman, tak je zapsán i jeho otec, krejčovský pomocník. V pozdějších dokumentech je uveden jako Hübschmann nebo Hübschman . Proč si nechal jméno zpětně "poněmčit" se nepodařilo zjistit.

 

Karel Exner (*20.1.1878 – † ???) byl rakouský pedagog a politik. V roce 1911 byl uváděn jako člen České strany národně sociální. Po volbách roku 1911 byl na Říšské radě členem poslaneckého Českého národně sociálního klubu. Byl zvolen jako tzv. dohodový kandidát (tedy předem dojednaný kandidát s podporou vícero politických stran).

 

Jiří Stříbrný *14. 1. 1880 - †21. 1. 1955 Politik a novinář. Od roku 1911 byl redaktorem Českého slova a poslancem Říšské rady. Po roce 1918 se zapojil úspěšně do prvorepublikové politiky. Ale po roce 1945 to byla pro něj katastrofa, neboť byl postaven před Národní soud a odsouzen k doživotnímu žaláři údajně pro spolupráci s nacisty. Podle mnohých šlo ale spíše o vyřizování účtů z doby předmnichovské ČSR. Zemřel buď ve valdické věznici nebo ve věznici Ilava na Slovensku.

Menger o vztahu Stříbrného k Haškovi píše:Jedním z těch, který měl Haška ze srdce rád a dovedl zamhouřit nejedno, ale často i obě oči, byl Jiří Stříbrný, který již tehdy zaujímal jak ve straně, tak i v redakci velmi odpovědné místo. Byl vlastně nejen nepřímým Jaroslavovým zaměstnavatelem, ale i mecenášem. Mecenášem dobrovolným i nedobrovolným a jen zřídka se stávalo, že mu odmítl pomocnou ruku. A přece se stalo, že i tento nevyčerpatelný zdroj Haškův - Stříbrný - se jednou zatvrdil a řekl: Dost!

 

Redaktor Matějů byl v té době zcela určitě redaktorem Českého slova, jak dokazuje tento článek z předvečeru voleb do Říšské rady v roce 1911 . Více jsem zatím nezjistil.

|