Heslo:

♣ František Soukup JUDr.

Výklad:

Podle pobytové přihlášky pocházel z Poďous u Kolína, jeho manželka byla Marie, rozená Znamenáčková a sňatek uzavřeli 24.3.1894 právě v Poďousích. Jako povolání je na přihlášce uvedeno německy Redaktor deníku „Právo
lidu. Fr. Soukup *22.8.1871 – 11. 11.1940, byl český sociálně-demokratický politik, novinář a publicista, povoláním právník. Začátkem 90. let 19. století byl účastníkem pokrokového hnutí, se kterým se ale rozešel a od roku 1896 byl členem a funkcionářem sociálně demokratické strany a redaktorem jejího deníku Právo lidu. Tuto funkci si podržel relativně velmi dlouho. Od roku 1904 až do roku 1938 zastával funkci zástupce Českoslovanské, později Československé sociálně demokratické strany. Ještě před válkou byl Soukup zvolen poslancem říšské rady. Za první světové války pak byl účastníkem domácího odboje, členem předsednictva a jednatelem Národního výboru Československého a jedním z organizátorů převratu dne 28. října 1918. V první československé vládě (vláda
Karla Kramáře) Soukup zasedl v letech 1918-1919 jako ministr spravedlnosti Československa. Od roku 1918 do roku 1920 zasedal v Revolučním národním shromáždění. V parlamentních volbách v roce 1920 získal za sociální demokraty senátorské křeslo v Národním shromáždění. V tomto roce, pod pseudonymem Dr. Vladimír Stanko, publikuje Hašek "oslavnou" hymnu jeho osoby pod názvem "Básníku dru Frant. Soukupovi".

Počáteční program Strany mírného pokroku v mezích zákona

Jedině tím, že ho policie zatkla, zachráněn byl před utlučením; jak sám vypravuje, dostal od nadšených carofilů kolem 600 facek. Dostal je právě od těch, kteří za čtyři roky poté na Staroměstském náměstí za bouří o všeobecné právo hlasovací volali s doktorem Soukupem, stojícím na balkónu radnice: „Ruské revoluci nazdar!“

Soudruh Škatula

Proč to prohrál Soukup Stříbrnému v Holešovicích? Poněvadž se spadl v prvém období asedání říšské rady o 5 kg, zatímco , nynějšímu poslanci za Holešovice, přibyly na váze 3 kg. Jest to jistě nepopiratelný rozmach u národních sociálů.

Nagykanidžská idyla

Teprve později, po nás vyslali realisté Masaryka do Ameriky a za řadu let sociální demokraté dr. Soukupa taktéž do Ameriky. A oba dva vrátili se s četnými zkušenostmi; Masaryk přinesl do Čech novou ideu, aby se totiž i u nás někdo uchopil té myšlenky, pěstovat na polích druh kaktusových rostlin, jejichž plody jsou velice chutné. A dr. Soukup vyjádřil své zkušenosti touto krásnou, ale trochu podivnou větou: „Zbudujem si svou vlastní Niagaru a můžeme hybnou elektrickou silou zásobiti celé Čechy.“

Projevy k založení strany

Prohlédněme kolem sebe a uvidíme, že v tomto volebním boji, o kterém kolega Soukup, kandidát sesterské strany sociálně demokratické, o které nemohu zde říci nic dobrého, správně prohlašuje, že všichni vyšli, aby nám vykopali hrob, padla slova, že je nejvyšší čas, aby se česká politika provětrala.

Politika při 30° Celsia

A co dělají při 30° Celsia sociální demokraté?
Dr. Soukup touží v té době vykoupat se v krvi nevinných národních socialistů.

Ve znamení komety

Výkonný výbor strany sociálně demokratické viděl se nucena za takových okolností svolati tábor lidu na Havlíčkovo náměstí s programem: Halleyova kometa a stanovisko sociální demokracie. Tábor tento nebyl policejním ředitelstvím povolen, i konala se místo něho veřejná schůze ve velkém sále na Střeleckém ostrově, ve kterém přijata tato rezoluce: Veliká rudá vlasatice rozbije v nejbližší době zpuchřelou zemskou soustavu. Rudá záplava rozlétne se do světů. Shromážděné sociálně demokratické dělnictvo z Prahy a okolí usneslo se proto na následující rezoluci: „My shromáždění protestujeme tímto proti bezhlavé politice, kterou doposud provozovaly měšťácké strany a vyslovujeme důvěru svým sociálně demokratickým poslancům.“
Nato se shromáždění v klidu rozešlo.

České slovo o této schůzi poznamenalo stručně: „Dr. Soukup, hlavní řečník, dělal dojem zničeného člověka. Není divu, vzpomněl si, že přijde o diety...“

Básníku dru Frant. Soukupovi

 

...Jak k přísaze jste zvedal ruce

v rok tisíc devět set a pět:

„Ať žije ruská revoluce,

ať zhyne starý podlý svět!“

 

Když přešla léta bojů, vznětů,

na barikádě že jste stál,

kde rudých není nikdy květů,

kde s bajonety kapitál....

Jan Nechyba, dítě revoluce

 

Byl dobrý soudruh, věřil také všemu,
co řekl
Soukup, Němec, Job,
jich úspěchy byl nadšen v říšském sněmu
z posledních, věru slavných dob.

Dr. Fr. Soukup

Dr. Soukup honosí se staročeským jménem. „Buď mým soukupem,“ znamenalo ve středověku „buď mým smlouvačem“. Německy jmenuje se dr. Fr. Soukup Dr. Franz Unterhändler, Urheber. Slovo Soukup jest prastaré a znamená v novější době makléra, senzála, vyjednavatele. Ostatně o tom viz v Naučném slovníku pod hesly agent a burza.
Dr. Fr. Soukup narodil se roku 1871 v Kamenné Lhotě u Uhlířských Janovic. Že tyto dvě okolnosti měly na jeho další život velký vliv, sezná každý, kdo slyšel dr. Fr. Soukupa řečnit, neb četl jeho úvodníky. V obou případech slyšíte a vidíte muže, který ještě z dob dětských pamatuje, díky své výborné paměti, všechny nadávky, které vnímavá jeho duše zachytila v Kamenné Lhotě a v Uhlířských Janovicích.

 

Politik František Soukup ještě "zarakouska" a "prvorepublikový" - Světozor 24.5.1907  a 25.10.1928