Heslo:

konzul Procházka

Výklad:

Pokřtěn jako Oskar Prochaska, byl rakousko-uherský konzul původem Čech, narozen v Adamově *12.7.1876 v rodině advokáta Ferdinanda Prochasky a Olgy von Lachnit, pocházející z rodiny zemského advokáta v Brně. 10.1.1912 Oskara Prochasku přijal za vlastního Oskar, rytíř z Lachnitu a od tohoto data se z něj stal šlechtic Prochaska - Lachnit.   Působil před první světovou válkou jako konzul v Prizrenu (dnes Kosovo) a poté ve Skopje (dnes hl. m. Makedonie). Jeho činnost téměř zapříčinila (nechtěně) začátek 1.světové války o dva roky dříve. V roce1912 po svém přesunu z Prizrenu do Skopje ztratil konzul Procházka náhle spojení, což vyvolalo ve Vídni mnoho dohadů a rakouský tisk vyzýval k ozbrojenému zásahu proti Srbsku. Rakouská vláda vyslala do Skopje svého diplomata, který našel Procházku v pořádku a od Srbů zjistil, že mu kontrolovali poštu a na nějakou dobu ho i zavřeli, jelikož vykonával činnost neslučitelnou s postavením diplomata. Konkrétně byl obviněn z toho, že agitoval mezi kosovskými a makedonský mi Albánci, aby padli za císaře pána v boji proti Srbům. Podle "zuřivého reportéra" Egona E. Kische se ale věci měli trochu jinak *) – Procházka prý poslal do Vídně telegram, který snaživý úředník na poště přeložil tak, že Procházka neposlal telegram se sdělením, že se již nachází ve Skopji (srbsky „u Skoplje“), nýbrž že je „uskopljen“, tj. vykastrován: Náš soused se rozhlédl po promoklých hostech kavárny, jestli je někdo neposlouchá, a tiše řekl: „Jak se to stalo, jsem se dozvěděl až ve Vídni. Telegram, který jsem poslal prostřednictvím našeho důvěrníka, zněl: 'stryc dragotin u skoplje', německy: 'Strýček Karl ve Skoplje'. Strýček Karl myslel mě - v telegramu bylo samozřejmě i jiné jméno, ale to vám nemohu říct. Nyní se musela telegrafistovi zdát dvě slova „u skoplje“ nesrozumitelná. Bylo to jen pár dní, co byl turecký název města Üsküb změněn na ›Skoplje‹. Na druhou stranu slovo „uskopljen“ znal každý telegrafní úředník v zemi, která se živí chovem skopového a ročně promění přesně čtyři a půl milionu beranů v berany pro exportní účely. Úředník tedy přidal písmeno „n“ a Vídeň obdržela telegram se slovem „uskopljen“.  Z tohoto pramálo vznešeného důvodu mohla válka vypuknout o dva roky dříve.

Oskar Procházka zemřel - †26.7.1945 ve Vídní, kde žil od konce 1. světové války.

Hašek se o něm zmiňuje v románu dvakrát. Dále se jméno konzula Procházky objevuje v humoresce "Bojovnost vídeňských křesťanských sociálů." ve které zejména popisuje průběh nemoci Imbecillitas bellicosa, válečné zblbnutí.

Na závěr si připomeňme čtyřverší "Konsul Prochaska" od Františka Gellnera:

Na Balkáně situace
plodí stálé komplikace:
vznikla nová otázka,
zvaná konsul Prochaska.

II-03

A ten pacholek supák hned to udal, poněvadž za mnou slídil jak červenej pes. Nešťastnou náhodou ještě nad tím nápisem byl jinej: ,My na vojnu nepůjdeme, my se na ni vyséreme’, a to bylo v roce 1912, když jsme měli jít do Srbska kvůli tomu konsulovi Procházkovi.

III-02

"...Pamatuji se dobře, že asi před dvěma lety jsem prohlásil v rozmluvě s panem okresním hejtmanem, že Itálie, bylo to v době balkánské války při aféře našeho konzula Prohasky, čeká na nejbližší příležitost nás zákeřně napadnout. - A teď to máme!"

Bojovnost vídeňských křesťanských sociálů

A teď do toho přišel pan Procházka. Byl ve vinárně a koupil si Reichspost. Ke svému ustrnutí přečetl si: „Konsul Procházka ermordet“ a ustrnulý pan Karel Waldhammer četl dál: „Jak se nám sděluje, počínali si Srbové s panem Procházkou ukrutně. Rozpárali mu napřed břicho a pak prodávali jeho střeva mezi srbským obyvatelstvem Skoplje pro štěstí, jeden centimetr za pět dinárů.“

 

 

 

Tržiště senzací | Perverzní předehra | E. E. Kisch | Projekt Gutenberg DE