Heslo:

Purkrábek zástupce banky | Purkrábek vod 16. landwehr | banka Slávie

Výklad:

Vše nasvědčuje tomu, že románovým předobrazem pana Purkrábka byl JUDr. Rudolf Pulkrábek, který pracoval na vyšších pozicích v bance Slávii a stal se nakonec i jejím vicepresidentem. V bance Slavii pracoval otec Jaroslava Haška jako pojistný matematik až do své smrti (†26. 2. 1896), v letech 1902 a 1903 tam pracoval i Jaroslav Hašek a v době, když psal román, tak v bance Slávii pracoval jeho bratr Bohuslav. Je pravděpodobné, že se o Pulkrábkovi mezi nimi mluvilo, takže se jeho jméno, i když trochu pozměněné do románu dostalo. Menger ve svých vzpomínkách píše: S útěkem Haškovým přišla vzápětí i výpověď banky, kde přes všechnu shovívavost k němu nemohli a nechtěli takový nepořádek trpěti....Byl vzat ředitelstvím banky na milost a k velké radosti matky začal znovu úřadovati.....Ale jednoho dne, nepohodnuv se se svým bezprostředním představeným, napsal na lístek: "Nepeču - Jaroslav Hašek", položil jej na stůl a obrátil se navždy zády ke kancelářské práci. Je možné, že výpověď mu podepsal Rudolf Pulkrábek a Jaroslav Hašek se mu v románu "odvděčil" teoretizováním Švejka nad jeho plešatostí a hledání příčiny v duševním pohnutí v šestinedělí.

JUDr. Rudolf Pulkrábek [1] se narodil 28.6.1864 a zemřel 1.10.1936. Nebyl jen důležitým vedoucím pracovníkem v bance Slávii. Byl též jednatelem Hypotéční banky a majitelem cihelny v pražských Vokovicích.

Augustin Knesl sice nabízí ve svém seriálu ve Večerní Praze Josef Švejk a ti druzí jiný předobraz:...Pan Purkrábek (Jaroslav) byl opravdu zaměstnancem banky Slávie (pracoval v ní za krátkého pobytu J. Haška v bance Slávii), ale také pak vojákem c.k. armády (vystupuje na jiném místě románu) [II-03 pozn. red.]. Pokusil jsem se nalézt policejní přihlášku tohoto Jaroslava Pulkrábka. Když v Praze působil, tak by měl být také v Praze policejně přihlášen. Nikoliv. V Praze nežil ani jeden Jaroslav Purkrábek. Ten románový Purkrábek, o kterém vypráví sapér Vodička, že sloužil u k. k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 16 ...,Tondo, dyť to jsem já, Purkrábek, vod 16.landwehr!’ s největší pravděpodobností u tohoto pluku sloužit nemohl, protože pluk nebyl doplňován z Čech. Pluk a jeho prapory včetně štábu byl v Krakově. Augustin Knesl nenabízí žádné zdroje ke svým tvrzením, takže si to zřejmě vymyslel, jako celou řadu dalších "fakt", které v seriálu uvádí.

 

Banka Slavia, někdy uváděná pouze jako Slavia nebo Banka Slavie byl český pojišťovací a bankovní ústav, založený roku 1868 jako vzájemně pojišťovací banka a působící do roku 1945. Vzpomínám, že téměř každá chalupa měla vedle popisného čísla umístěnou modrou tabulku  se sdělením: "Pojištěno u banky Slavie". Její sídlo bývalo na dnešním pražském Senovážném náměstí č.p. 978. Ano, to je bývalé Havlíčkovo náměstí, kde Blahník ukradl psa. 

V bance Slávii pracoval též sluha Josef Petrlík [2], jehož jméno mohlo být inspirací k epizodní postavě nebožtíka ševce Petrlíka.

II-01

„Dovolte, vašnosti, neráčíte být pan Purkrábek, zástupce banky Slavie?“....

...Byl to nepatrný omyl. Holohlavé individuum nebylo panem Purkrábkem, zástupcem banky „Slavie“, ale pouze generálmajorem von Schwarzburg.....

...„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se Švejk, tváře se jako mučedník, „že já vůbec nikdy v životě jsem neměl toho nejmenšího úmyslu někoho urazit a že vůbec nemám ponětí a zdání o nějakým panu generálmajorovi. Von vopravdu je celej pan Purkrábek, zástupce banky Slavie.  

II-03

„Jednou ti už takovýho kluka maďarskýho držím za chřtán v Pausdorfě, kam jsme šli my saperáci na víno, a chci mu dát jednu überšvunkem přes kokos v tý tmě, poněvadž jsme hned, jak to začlo, praštili láhví do visací lampy, a von najednou začne křičet:
,Tondo, dyť to jsem já,
Purkrábek, vod 16. landwehr!’

 

JUDr. Rudolf Pulkrábek v roce 1934 a jeho hrob na pražských Olšanech