Heslo:

Havlíčkovo náměstí

Souřadnice:

50°05'09.1"N 14°25'55.4"E

Výklad:

Jak řada dalších ulic a náměstí, tak i toto náměstí na Novém Městě pražském bylo několikrát přejmenováno. Od založení Nového Města zde byla od poloviny 14. století váha na seno a také se zde prodávalo seno, píce a oves. Původní název Senné byl v 15. století změněn na Senovážné. V letech 1896 - 1940 to bylo Havlíčkovo náměstí, 1940 -1945 opět Senovážné, 1945 -1947 opět Havlíčkovo, 1947 - 1951 Soukupovo ( to bylo po dr. Soukupovi, kterého si Hašek častokrát vzal na mušku. Mimo jiné, v povídce "Ve znamení komety" se objevil jako hlavní řečník na demonstraci právě na Havlíčkově náměstí.), 1951 - 1993 bylo toto náměstí nazýváno pražany "Gorkáč" neboť bylo pojmenováno podle Maxima Gorkého a od roku 1993 se jmenuje opět Senovážné.

V době, kdy byl Švejkem a Blahníkem ukraden pes právě na tomto náměstí, se "zarakouska" jmenovalo Havlíčkovo. Samozřejmě po Karlu Havlíčku Borovském.

Dnes má Karel Havlíček Borovský náměstí na Žižkově. Zpočátku se jmenovalo Basilejské, ale od roku 1910 neslo také jméno K. H. Borovského. Takže by někdo mohl namítnout, že je žižkovské náměstí to "správné". Není to však opodstatněná námitka. Račte se o tom přesvědčit na stránce "Mariánský obraz", kde se vše snažím vysvětlit.

I-14-06

„Každej den ve vosum hodin,“ šeptal civilista vojákovi, „chodí s ním služka na roh Havlíčkovýho náměstí k parku. Ale von je potvora, kouše o všechno pryč. Nedá se pohladit.“....

...V osm hodin ráno druhého dne bylo vidět dobrého vojáka Švejka chodit na rohu Havlíčkova náměstí u parku. Čekal na služku se stájovým pinčem. Konečně se dočkal a kolem něho přeběhl fousatý pes, rozježený, ostnosrstý, s moudrýma černýma očima. Byl veselý jako všichni psi, když si odbyli svou potřebu, a hnal se k vrabcům, snídajícím koňský trus na ulici.....

...„Nemluv vo tom, Švejku,“ řekl měkce Blahník, „pro starýho kamaráda všechno udělám, zejména když slouží na vojně. Sbohem, hochu, a nevoď ho nikdy přes Havlíčkovo náměstí, aby se nestalo nějaký neštěstí. Kdybys potřeboval ještě nějakého psa, tak znáš, kde bydlím.“...

I-15

„Dovoluji si vás upozornit, pane obrlajtnant,“ řekl starostlivě Švejk, „že na toho psa musíte bejt vopatrnej, aby vám neutek. Vono se mu třeba může zastesknout po starým domově a von by moh vzít roha, kdybyste ho odvázal ze šňůry. A taky bych vám neradil vodit ho přes Havlíčkovo náměstí, tam se potlouká jeden zlej řeznickej pes vod ,Mariánskýho vobrazu’, kterej je náramně kousavej.

Ve znamení komety

Výkonný výbor strany sociálně demokratické viděl se nucena za takových okolností svolati tábor lidu na Havlíčkovo náměstí s programem: Halleyova kometa a stanovisko sociální demokracie. Tábor tento nebyl policejním ředitelstvím povolen, i konala se místo něho veřejná schůze ve velkém sále na Střeleckém ostrově, ve kterém přijata tato rezoluce: Veliká rudá vlasatice rozbije v nejbližší době zpuchřelou zemskou soustavu. Rudá záplava rozlétne se do světů. Shromážděné sociálně demokratické dělnictvo z Prahy a okolí usneslo se proto na následující rezoluci: „My shromáždění protestujeme tímto proti bezhlavé politice, kterou doposud provozovaly měšťácké strany a vyslovujeme důvěru svým sociálně demokratickým poslancům.“
Nato se shromáždění v klidu rozešlo.

České slovo o této schůzi poznamenalo stručně: „Dr. Soukup, hlavní řečník, dělal dojem zničeného člověka. Není divu, vzpomněl si, že přijde o diety...“

 

  

 

Havlíčkovo náměstí na mapě z roku 1938

 

Havlíčkovo - Senovážné náměstí v roce 1911, pohled do Jindřišské ulice.