Heslo:

nižší reálka

Výklad:

Nejprve si ujasněme, jak to bylo s povinnou školní docházkou. Povinná školní docházka začínala od roku 1869 v 6 letech a trvala po dobu 8 let jak pro chlapce tak i pro dívky. Základní školství se dělilo na 2 stupně: školu obecnou, kterou navštěvovaly děti prvních pět let. Ty děti, které nepokračovaly ve studiu na školách občanských neboli měšťanských nebo středních, pokračovaly ještě tři roky ve studiu na škole obecné. Z páté třídy odcházeli žáci na studium na školách občanských (měšťanských), gymnázií a z našeho hlediska podstatné - studium na reálkách. Byl  to druh střední školy zaměřené spíše na přírodovědní obory a živé jazyky (na rozdíl od gymnázia). Od roku 1868 to bylo sedmileté studium složené ze dvou stupňů: čtyřletá nižší reálka a tříletá vyšší reálka. Dauerling tedy zápasil s vědomostmi pět let na škole obecné a další čtyři roky na nižší reálce. Celkově tedy trpěl ve školní lavici devět let. Stejně tak dlouho jako je dnešní povinná školní docházka.

II-02

Mladý Dauerling po hrozném zápase s čtyřmi třídami nižší reálky, které vystudoval soukromě, přičemž předčasně zešedivěl a zblbl jeho domácí učitel a druhý chtěl skočit v zoufalství se svatoštěpánské věže ve Vídni, přišel do hainburské kadetní školy.

Dobrý voják Švejk v zajetí

Mladý Dauerling po hrozném zápase se čtyřmi třídami nižší reálky, které vystudoval soukromě, přičemž předčasně zešedivěl jeden jeho domácí učitel a druhý chtěl skočit ze svatoštěpánské věže ve Vídni, přišel do hainburské kadetní školy.