Heslo:

rekvizírovat | rekvírovat | rekvizice

Výklad:

Zabírat, vymáhat něco v období nouze, zejména za války. Správně je rekvírovat, rekvizírovat je slangový výraz. Rekvizice je zabírání nebo vymáhání něčeho z moci úřední [ z něm. requirieren]

I-12

Včera jsem mluvil v hospodě ,U zlatého věnce’ s jedním člověkem z venkova, je mu už šestapadesát let, a ten šel se optat na okresní hejtmanství do Nové Paky, proč mu rekvisírovali bryčku.

III-03

Vrátili se za necelé půl hodiny se třemi prasaty uvázanými za zadní nohu, řvoucí rodinou uherského Rusa, kterému prasata byla rekvirována….Ten rozuměl slovu komise, proto zakýval hlavou, a zatímco jeho prasata už před chvílí byla odvlečena k polním kuchyním na popravu, obstoupili ho přidělení k rekvisici vojáci s bajonety a komise se vypravila do jeho statku, aby se zjistilo, má-li dostat 2 K 52 haléře za jeden kilogram anebo jen 2 K 28 haléřů..

Hořický okresní hejtman

 V článku Mokrá obuv je věta: Jakmile se mokré boty vyzují, je nejlépe je naplnit suchým ovsem! Dovoluji si upozornit, že je to přímé svádění k obcházení rekvizice ovsa.‘ Tak se věci mají, milý pane. Vidíte sám, kam spějete.“

Iz dnevnika ufimskogo buržuja

Kárný oddíl kolčakovců mi zrekvíroval pár koní, dvacet pudu cukru, sto beden zápalek a odvedl na vojnu mé příručí. Bolševici obsadili Čišmu. Z Francouzů zbyli v Ufě jenom dva mladíci, kteří vystupují v cirkuse. Našeho biskupa viděli na nádraží u náčelníka stanice. Velice se zajímal, kdy jede vlak na Čeljabinsk. Budu si muset taky zaskočit na nádraží.

Malé nedorozumění

Tak jsme postupovali beze všech překážek až do Selengy, újezdného města selenginského ajmaka. V Selenze se situace změnila trochu v náš neprospěch. Neznámí agitátoři poštvali proti mně několik okresů zabajkalských Burjatů. Prohlašovali, že jdu rekvírovat dobytek.