Heslo:

reservní důstojník | reservista

Výklad:

Podle nových pravidel se z: rezervní důstojník, je vycvičený důstojník v záloze , který byl povolán ze zálohy do vojenské služby mimořádně (cvičení, mobilizace). Jak plyne z románu, většinou nebyli aktivními důstojníky mnoho oblíbeni. Typickým představitelem reservního důstojníka byl poručík Dub.

 Reservista resp. rezervista je obecně voják v záloze, který prodělal řádnou vojenskou službu a je povolán ze zálohy do vojenské služby mimořádně. Jinak též záložník. Synonymum slangově záložák.

I-13

Reservní důstojník považoval za svou povinnost dát se zaopatřit svátostí umírajících, poněvadž jeho představený toužil po posledním pomazání. Aby se nedal také zaopatřit, považoval za porušení subordinace.....

...Starý reservista podíval se na zeleňáčka a řekl: „Pěkný doufání, že ti šrapnel utrhne hlavu.

II-02

Ságner je chlap všemi mastmi mazaný a stejně jako Schröder nemá rád reservní důstojníky. Říká o nich, že jsou to civilní smradi. 

II-03

Velitelem vojenského vlaku byl štábem naznačen reservní důstojník doktor Mráz.
Na takové hloupé služby vždy házeli reservní důstojníky.

III-01

Aktivní důstojníci u praporu považovali ho za něco méněcenného. Reservní důstojníci si ho také nevšímali a nenavazovali s ním nijakého přátelství, aby se nerozšířila ještě více propast mezi nimi a aktivními důstojníky.

III-02

Hejtman Ságner, který jako aktivní důstojník nenáviděl všechny ty reservní důstojníky od různých branží z civilu, upozornil poručíka Duba, že podobná oznámení mohou se díti jedině ve formě raportu,

III-04

„Myslím,“ odpověděl hejtman Ságner, „že si všichni důstojníci tykáme.“
„Budiž,“ řekl hejtman Tayrle, „řekni mně, jseš aktivní nebo civilista? Aktivní?
To je docela něco jiného... Člověk se v tom nevyzná. Tady už ti projelo takových blbů -
reservních lajtnantů.
Když jsme ustupovali od Limanova a od Krasníku, všichni ti ,takélajtnanti’ ztratili hlavu, jakmile uviděli kozáckou patrolu. My, ve štábu, nemáme rádi takových příživníků. Pitomý chlap s inteligentkou dá se nakonec aktivovat nebo v civilu udělá oficírskou zkoušku a blbne zas dál v civilu, a když přijde vojna, tak je z něho ne lajtnant, ale poseroutka!“