Heslo:

František Šafr

Výklad:

*24. 7. 1882 [1] byl novinář, beletrista, autor cestopisů a divadelních her, odpovědný redaktor časopisu "Právo venkova".  V databázi Národní knihovny je evidováno pět záznamů a Šafrově tvorbě [2].  Jeho pražský pobyt lze sledovat na policejních přihláškách. Nejstarší zápis na první přihlášce [3] je z roku 1904. To bydlel na Novém Městě pražském v č. p. 308 a je uváděn jako nějaký úředník [slovo před Beamte nemohu rozluštit]. Pod tím je doplněna již profese novináře v "Právu venkova". Další pobyty, rovněž na Novém Městě v č. p. 152 a 556, jsou zaznamenány v roce 1912. Na další přihlášce [4] je již uváděn jako redaktor zmíněného časopisu. To žil stále na Novém Městě, ale v č. p. 1026. Poslední přihlaška [5] je o něco mladší, ale rovněž z roku 1913 a je z Královských Vinohrad, kde žil v č. p. 925. František Šafr zemřel v Praze 11.5.1937.    

Záhadou zůstává, proč Jaroslav Hašek zařadil jeho povídku "Oplátka" do "Dějin Strany mírného pokroku v mezích zákona", podn názvem "František Šafr vypravuje svou novou povídku Oplátka" když je tématicky úplně mimo.  Text psaný cizí rukou, uložený v Literárním fondu Jaroslava Haška, pravděpodobně napsal František Šafr. Hašek doplnil jen nad nadpis: "František Šafr vypravuje svou novou povídku".

Nejtlustší český spisovatel Jan Osten

Když jsem kdysi redigoval za redaktora, který byl na dovolené, zábavnou přílohu jistého listu, první pohled na autora mi stačil, abych věděl, zdali jeho příspěvek jest přijatelný, čili nic. Když jsem viděl hubeného člověka před sebou, tu každý z těch hubených mužů vykládal, že jeho práce jest prvotřídní a že jistě dodá lesku naší příloze; tak například mluví František Šafr.

 

První stránka povídky s nadpisem "Oplátka", s doplněným textem nad názvem rukou Jaroslava Haška