Heslo:

Géza Savanyú | Róža Šavaňů | Béla Šavaňů | Béla Savanyú

Výklad:

Nepodařilo se objevit žádného poslance s tímto jménem, který by zastupoval okres királyhidský. Tamás Herczeg zjistil a Jomar Hønsi jej na svých stránkách cituje: Zástupcem Királyhidy v letech 1910-1915 byl: Cserny Károly.

Je však nutné podotknout, že Hašek jméno Savanyú, s malými obměnami, použil několikrát. V románu ještě jednou, v počeštěné verzi, ve Švejkově vysvětlování, jak je důležité číst knihy od prvního dílu:Jednou jsem koupil krvák vo Róžovi Šavaňů z Bakonskýho lesa. Švejk měl zřejmě na mysli slavného lotra se jménem József Savanyó psance z Bakony, který nechvalně proslul jako Savanyú nebo Jóska Savanyó.

Poprvé se ale toto jméno objevuje ve dvou povídkách, které Hašek publikoval v roce 1912. Jedná se o povídku "Řádný učitel", kde je hlavním aktérem vrchní školní dozorce pan Béla Šavaňů (Savanyú), jehož původní jméno bylo Jano Kyselák. V druhé povídce s názvem "Velká Kaniža a Körment" se opět vyskytuje Béla Savanyú, přezdívaný též Kyselým Jožkou [maďarsky savanyú = kyselý], který je v povídce prezentován jako známý loupežník maďarský.

II-04

"...Toto se týká zejména jednoho pána, který se dle doslechu zdržuje doposud beztrestně ve vojenském táboře a stále ještě nosí odznaky svého ,papageiregimentu’ a jehož jméno bylo též uveřejněno předevčírem v ,Pester Lloydu’ a ,Pesti Napló’. Jest to známý český šovinista Lükáš, o jehož řádění bude podána interpelace naším poslancem Gézou Savanyú, který zastupuje okres királyhidský.“

III-01

„Já jsem byl, jak povídám,“ zněl na opuštěné koleji měkký hlas Švejkův, „taky téhož mínění. Jednou jsem koupil krvák vo Róžovi Šavaňů z Bakonskýho lesa a scházel tam první díl, tak jsem se musel dohadovat vo tom začátku, a ani v takovej raubířskej historii se neobejdete bez prvního dílu. Tak mně bylo úplně jasný, že je to vlastně zbytečný, kdyby páni oficíři začli číst napřed druhý díl a potom první, a jak by to vypadalo hloupě, kdybych u batalionu byl vyřídil to, co říkali v regimentskanclaj, že páni oficíři už vědí, kerej díl mají číst.

Řádný učitel

V Pukanci, v hontské stolici, hospodaříval na svém statečku sedlák Kyselák Juro. Ten měl syna Jano.

Tedy Jano Kyselák z Pukanca říkali jeho synu.

Dnes mu říkají Béla Šavaňú z Bakabanye, poněvadž Pukanec má dnes docela jiné jméno než před léty.

Velká Kaniža a Körment

Známý loupežník maďarský Béla Savanyú, přezdívaný též „Kyselým Jožkou“, narodil se tu u staré brány v malém domku u silnice ke Körmentu. Když byl pak chycen, respektovali jeho poslední přání, aby byl pověšen v rodném městě.

K jeho popravě sešli se všichni jeho ctitelé z okolí a půl města bylo vykradeno.