Heslo:

Štěpán arcivévoda | manévry u Šoproně 1908

Výklad:

Plným jménem a titulem Erzherzog Karl Stephan Eugen Viktor Felix Maria von Habsburg-Lothringen (*5.9.1860  - †7.4.1933). Byl admirálem c. a k. válečného námořnictva, kde sloužil již od roku 1879 a odešel z aktivní služby v roce 1896. Přes to byl povýšen na admirála v roce 1911. Od roku 1890 byl také majitelem brněnského 8. pěšího pluku. Měl navštívit vykřičený dům v Kiralyhidě v době konání císařských manévrů v Uhrách. Ty se konaly ve dnech 15.9. až 18.9.1908. Je otázkou, proč by se měl námořník účastni manévrů pozemního vojska. Manévrů se krom císaře zúčastnilo mnoho rakouských pohlavárů, řídícím důstojníkem byl císařem určen František Ferdinand d'Este, budoucí oběť Sarajevského atentátu. V žádné zprávě o manévrech však není mezi pohlaváry uvedeno jméno arcivévody Štěpána. Jak vypátral Jomar Hønsi je velmi pravděpodobné, že arcivévoda Štěpán v době manévrů v Maďarsku ani nepobýval, protože 12. září odejel na zásnuby své dcery Renaty do polského Bialce u Krakova. Podle zpráv se manévry nekonaly v okolí Šoproně, jak uvádí autor, ale v okolí Balatonského jezera a Vesprimu [Veszprém]. Tady jsou informace v Národní politice o těch velkých manévrech.

II-03
Od opuštěného pavilónku, kde dřív za času míru fotografoval nějaký fotograf vojáky trávící zde mládí na vojenské střelnici, bylo vidět dole v údolí u Litavy červené elektrické světlo v bordelu „U kukuřičného klasu“, který poctil svou návštěvou arcivévoda Štěpán při velkých manévrech u Šoproně v roce 1908 a kde se scházela denně důstojnická společnost.
Dobrý voják Švejk v zajetí
Jinak Királyhida je zaprášené město. Obyvatelé nevědí, jestli jsou Němci nebo Maďaři. Městské děvy pěstují flirt s důstojníky vojenského tábora z Brucku. Také tu kvete prostituce jako všude v Maďárii. Jsou tam jen dvě památnosti, zříceniny cukrovaru a vykřičený dům U kukuřičního klasu, který ráčil poctíti svou návštěvou arcivévoda Štěpán roku 1908 za velkých manévrů.