Heslo:

Štursa

Výklad:

Jan Štursa, *15.5.1880  - †2.5.1925, byl český sochař, jeden ze zakladatelů českého moderního sochařství. S Haškem se určitě znal, jak dokládá svědectví Ladislava Hájka v publikaci  "Z mých vzpomínek na Jaroslava Haška, autora »Dobrého vojáka Švejka« a výborného českého humoristy" : ...U Brejšků Haška znamenitě znali. Chodíval tam mezi domácí hosty, ke stolu, u něhož sedávali prof. Kysela, mistr Štursa, malíř Čejka. Tam provedl také mnoho ze svých taškařic...

Za války sloužil u 81. pěšího pluku se kterým odešel na haličskou frontu. Po zranění a pobytu v nemocnici se vrátil zpět do Jihlavy, kde pobýval až do roku 1916, kdy ho z vojenské služby vysvobodilo jmenování profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze. V Haliči byl svědkem, jak vojáka stojícího v zákopu zasáhla kulka do hlavy a jeho tělo se následně pomalu sesunulo k zemi. Ten hrůzný okamžik několikrát zpracoval v mnoha náčrtcích a nakonec jej zhmotnil v nejznámějším protiválečném díle "Raněný", které se stalo symbolem zrůdnosti a nesmyslnosti válek.

II-03

Desátník stal se úplně apatickým, zatímco jednoroční dobrovolník tvrdil, že rozhodně viděl hlavu desátníka vymodelovanou na jedné výstavě sochařů:
„Dovolte, pane desátníku, nestál jste snad modelem
sochaři Štursovi?“
Desátník podíval se na jednoročního dobrovolníka a řekl smutně:
„Nestál.“

 

 

Jan Štursa a jeho "Raněný" v kapli Národního památníku na pražském Vítkově. Druhý bronzový odlitek v mírně nadživotní velikosti je u Štursova rodného domu v Novém Městě na Moravě.