X

Heslo:
sublimát
Výklad:

Triviální název chemické sloučeniny chloridu rtuťnatého HgCl2 . Je to velmi prudký jed, který zasahuje především játra a ledviny. Může se vstřebávat i kůží.

Hašek měl chemii ve značné oblibě, měl i praxi s lučebninami ze svého krátkého působení v drogériích pánu Kokošky a Průši. Proto asi použil starý obchodní název této chemikálie, která se používala jako desinfekční prostředek. Z tohoto důvodu jej uvádím také zde. Z té škály, většinou všeobecně známých jedů, které ten Švejkův spolupacient použil, bych ještě doplnil, že strychnin je křečový jed obsažený v semenech asijské rostliny kulčiby dávivé a kyselina pikrová, což je opět triviální název pro trinitrofenol, je nejen účinná výbušnina, ale také spolehlivý jed. Sublimát se ještě objevuje v povídce Z uherského parlamentu  a povídkach Spisovatel krvavých románu a Stručný obsah krvavého románu je použit pro změnu strychnin.

I-08
„Mě ta moje nemoc stojí už přes dvě stovky,“ prohlásil jeho soused, vyschlá tyčka, „jmenujte mně jakýkoliv jed, který bych byl neužíval, nenajdete. Jsem živé skladiště jedů. Pil jsem sublimát, vdechoval rtuťové páry, chroupal arsen, kouřil opium, pil opiovou tinkturu, sypal i morfium na chleba, polykal strychnin, pil roztok fosforu v sirouhlíku i kyselinu pikrovou. Zničil jsem si játra, plíce, ledviny, žluč, mozek, srdce, střeva. Nikdo neví, co mám za nemoc.“
Z uherského parlamentu
Nato přikročeno bylo k dalšímu rokování o vyhubení nemaďarských národů.
Poslanec Bartányi navrhuje otravovat studně otrušíkem.
Poslanec Barabás navrhuje
sublimát.
Poslanec Págáry soudí, že tento prostředek je přece jen trochu divoký (Hluk), neboť spíš pijí ti velezrádci kořalku než vodu. Navrhuje tudíž rozdávání otrávených lihovin v krajinách obývaných Nemaďary a zavedení nuceného pití alkoholu. Otravovat vodu je nebezpečné, neboť i Maďaři pijí pitnou vodu. (Hluk a volání „Lže ten padouch!“)

W

X