X

Heslo:
Prager Tagblatt
Výklad:

V překladu "Pražský deník", německy psané liberárně demokratické noviny. Vycházely v letech 1877 - 1939, kdy vydávání  zastavila německá nacistická okupace. Nejvýznačnějšími přispěvateli byli Franz Kafka,  Max Brod, Egon Erwin Kisch a občas i Greta Reiner, první překladatelka Haškova románu. Podle citátu z románu by se čtenář mohl domnívat, že Prager Tagblatt byl nějak šovinisticky zaměřen proti Čechům, ale opak je pravdou. Ale redaktoři na Jaroslava nezanevřeli. Po jeho smrti dne 3.1.1923, vyšel v Tagblattu dne 5.1.1923 nekrolog a Brodův překlad první kapitoly románu do němčiny.

I-07
Ve stejném smyslu psal i „Prager Tagblatt“, který končil svůj článek slovy, že mrzáka dobrovolce vyprovázel zástup Němců, kteří ho svými těly chránili před lynchováním ze strany českých agentů známé Dohody.
I-15
„Pane nadporučíku,“ pokračoval plukovník, „považujete za správné jezdit na ukradeném koni? Nečetl jste inserát v ,Bohemii’ a v ,Tagblattu’, že se mně ztratil stájový pinč? Vy jste nečetl inserát, který dal váš představený do novin?“
I-15
V tiché resignaci seděl nadporučík na židli a měl takový pocit, že nemá tolik síly nejen dát Švejkovi pohlavek, ale dokonce ukroutit si cigaretu, a sám nevěděl ani, proč posílá Švejka pro „Bohemii“ a „Tagblatt“, aby si Švejk přečetl plukovníkův inserát o ukradeném psu.
Dobrý voják Švejk v zajetí
Velmi zamyšleně se tvářil pán v prostředních letech, velmi slušně oděný, který se včera dostal do chumlu před Prager Tagblattem v Panské ulici. Někdo ho zatkl, radu od místodržitelství, omdlel jim rozčilením, dopravili ho na policejní ředitelství v truhle a pak našli u něho v kapse nějaké kamení. Ještě ho nevyslechli. Domnívají se, že chtěl vytlouci Prager Tagblatt, on, místodržitelský rada, který nečte kromě úředního deníčku jiných novin než Prager Tagblatt, za manželku má Němkyni a … .
Mužné zakročení pana Silberbergra proti Tagblattu
Obchodník střižním zbožím v Neutonicích Silberberg přestal odbírat Prager Tagblatt a současně s uveřejněním zprávy o jeho vlasteneckém činu v krajinském časopise oznamoval, že má na skladě barchet a plátno o pět procent lacinější.

 

Hašek v němčině od Grete Reiner. Prager Tagblatt 4.9.1926

W 

X