X

Heslo:
U Valšů
Souřadnice:
50°05'01.3"N 14°24'52.0"E
Výklad:

Na hospodu "U Valšů" v ulici Karolíny Světlé, dříve Poštovské č.p. 286  měl Jaroslav Hašek asi nepěkné vzpomínky, neboť zde uskutečnil jednu ze svých mnohých a překvapivých mystifikací, lépe řečeno provokací. Byl 24.listopad 1914, tedy krátece po vypuknutí války. Jak plyne z policejního protokolu, ten den se Jaroslav Hašek „U Valšů" ubytoval a nechal se zapsat jako ...v Kyjevě rozený a z Moskvy přicházející.....Při  výslechu 30.11.1914 udal, že se chtěl přesvědčiti, zda policejní opatření stran evidence cizích příslušníků v době válečné řádně jsou prováděna....Za to byl odsouzen k pěti dnům vězení. K výkonu trestu se dostavil 5.12. téhož roku v 10:00hod. Jak je patrné z policejních protokolů z archivu MV, které přeložil Břetislav Hůla, vyšetřování vedl c.k. státní policista JUDr. Slavíček, kterého "proslavil" Hašek v kapitole 9. Švejk na garnizoně a povídkách "Kolik kdo má kolem krku" a "Dobrý voják Švejk v zajetí"  (Hůlovy překlady jsou uložené v PNP-LF Zd. Ančíka).

I-10-01
U hudby hádali se dva, že nějakou Mařku včera lízla patrola. Jeden to viděl na vlastní oči a druhý tvrdil, že šla s nějakým vojákem se vyspat k „Valšům“ do hotelu.
III-01
„To je zrovna tak jako jednou u Valšů, dole v restauraci taky takovej jeden nekňuba měl durcha, ale nehrál ho a vodložil vždycky ty nejmenší do talonu a pustil každýho na betla. Ale jaký měl karty! Vod všech barev ty nejvyšší...."

Na olejomalbě Valdimíra Kormouta je zájezdní hostinec "U Valšů" ještě v době před asanací na přelom 19. a 20. stol. Další snímek ukazuje, že zde byly i noclehárny za dva šestáky na noc, jak se o tom píše v knize "Konec bahna Prahy" od K. L. Kukly, odkud je i tato reprodukce. Poslední snímek představuje objekt v dnešní době. Pohled do ulice K. Světlé, vpravo ulice Betlémská.

Takto o Haškově incidentu "U Valšů" psaly Národní listy dne 13.12.1914.

A Haškova reakce. Zveřejněno v Dělnických listech dne 18.12.1914

 Detaily z Hůlových překladů vyšetřovacích protokolů, které pro nás nafotil Jomar Hønsi

X