Heslo:

verschärft

Výklad:

Slangově Verschärfter Arrest. Jednalo se o vazbu v době mimo službu ve společných, uzamčených vazebních místnostech [Verwahrung in der dienstfreien Zeit in gemeinschaftlichen, versperrten Haftlokale].V podstatě voják po denním zaměstnání si vzal deku a šel do vězení. Samozřejmě se podílel před večerkou na "rajonech" neboli úklidu vězeňských prostor.

Poddůstojník mohl potrestat podřízeného dvěma, později třemi dny  ,verschärft’, nižší důstojník deseti dny, velitel oddílu dvaceti a velitel útvaru třiceti dny "dreissig verschärft" . Tak to bylo v roce 1916. V roce 1890 to bylo poněkud jinak a o mnoho krutější: Přitužené vězení (verschárfter Arrest) pozůstává v tom, že vinnik je držán ve společné uzamčené místnosti vězniční, zároveň pak obmezen na náležitosti vězňů a že nemá dovoleno kouřiti. Na mistě slamníku dovoleno jest užívati pouze jedné přikrývky; také jest vinník denně šest hodin (nepřetržitě) spoután do želez, vyjimajic každý třetí den, dále má v týdnu třikráte (do tři dnů jednou, do pěti dnů dvakráte) půst, avšak vždy ob den přerušený, při čemž smi mu býti dána pouze voda a náležitá denní mira chleba.

Za mého vojákování to bylo nazváno jako "vězení po službě". Chodilo se rovněž do kasárenského vězení s jednou dekou. Vím to z vlastní zkušenosti, neboť jsem dostal "sedm po službě" od velitele roty za to, že jsem usnul jako pomocník dozorčího roty u stolku dozorčího.

II-02

Vojáci, aby nemuseli slyšet jeho řvaní, hlásili se po celých cukách k marodvisitě, což však nebylo korunováno úspěchem. Kdo se hlásil marod, dostal tři dny ,verschärft’. Ostatně, víte vy, co je to ,verschärft’? Honí vás na cvičišti po celý den a na noc vás ještě zavřou....

...Dauerling stále zachovává na cvičišti onen nenucený kasárenský tón, začínající slovem svině a končící podivnou zoologickou záhadou: svinským psem. Přitom je velice liberální. Ponechává vojákům svobodu rozhodnutí. Říká: ,Co chceš, slone, pár do nosu nebo tři dny verschärft?’ Vybral-li si někdo ,verschärft’, dostal k tomu přece jen dvě rány do nosu, k čemuž Dauerling přidává toto vysvětlení: ,Ty zbabělče, ty se bojíš o svůj rypák, a co budeš dělat potom, až spustí těžká artilerie?’

II-03

Náš hejtman, ten mu vždycky říkal, že z něho nebude žádnej voják, aby se šel raději voběsit, že žere zadarmo komisárek. A von pod svejma brejličkama jen tak mrkal. To byl pro něho velkej svátek, když neměl verschärft nebo kasárníka. V ten den vobyčejně psával ty svoje článečky do novin vo tejrání vojáků, až jednou mu udělali prohlídku v kufříku.

Dobrý voják Švejk v zajetí

A major tenkrát, když mu dával "dreissig verschärft", řekl k němu týmž ostrým tónem, nepřipouštějícím odmluvy: "Je to tak dobře?" A Švejk tenkrát řekl: "Poslušně hlásím, že je to tak dobře."...

...Kdo se hlásil marod, dostal tři dny 'verschärft', což je vynález přímo ďábelský, neboť honí člověka jako jiného vojáka celý den po cvičišti, ale pak ho na noc ještě zavřou...

...A Dauerling zachovával dále na cvičišti onen nenucený kamarádský tón, začínající slovem 'svině' a končící podivným míšencem 'svinským psem'.
Přitom byl velmi liberální. Ponechával vojákům svobodu rozhodnutí. Říkal: "Co chceš, slone, pár do nosu, nebo tři dny '
verschärft'?" Vybral-li si někdo 'verschärft', dostal k tomu přece jen dvě rány do nosní chrupavky. "Ty zbabělče," přidal Dauerling, "ty se bojíš o svůj nos, a co budeš dělat potom, až spustí těžká artilérie?"