Heslo:

Zdroje hospodářského blahobytu | Bedřich Kočí | engandinská koza | volská žába | yorkshirský kanec |

Výklad:

Ta kniha existuje a byla skutečně vydána v nakladatelství Bedřicha Kočího v roce 1906. Již na úvodní stránce je patrno, že se kniha názvy domácích zvířat jen hemží . Na exempláři, který je ve fondu Národní knihovny, je pozoruhodná dedikace: Knihu věnovala původně Knihovně Ministerstva soc. péče rodina po zemřelém R. L. Kuklovi, který působil, mimo jiné, jako redaktor a ředitel časopisu „Svět zvířat".

Kočí Bedřich (* 7.3.1869 - †17.1.1955) byl nejen nakladatel a knihkupec, ale také léčitel. V tomto oboru zaznamenal naprosto pozoruhodné úspěchy. Svoje léčení nazýval duchovním a na toto téma vydal knihu „O duchovní léčbě". Veškerou léčitelskou praxi prováděl Bedřich Kočí zcela zdarma.

Jaroslav Hašek zcela jistě knihu znal již z dob svého působení ve Světě zvířat a poprvé se o ní zmiňuje v podobných souvislostech jako v románu i v novele "Dobrý voják Švejk v zajetí". Nebylo zajisté těžké, se nechat inspirovat z knihy i názvy jako engandinská koza ( zde Hašek trochu název zkomolil na " egadinská" jak v románu, tak v citované novele) nebo yorkshirský kanec ( původně v citované novele je uveden obecně vepřový dobytek). Jen o volské žábě se dočetl neznámo kde. Ta skutečně existuje, jmenuje se Skokan volský .

II-02

Vytřískat nový válečný živý materiál a vojensky uvědomělá sousta pro jícny děl, k tomu je třeba důkladných studií přírodopisu nebo knihy ,Zdroje hospodářského blahobytu’, vydané u Kočího, kde vyskytuje se na každé stránce slovo: dobytek, prase, svině. Poslední dobou vidíme však, že naše pokročilé vojenské kruhy zavádějí nová pojmenování nováčků...U 11. kompanie kaprál Althof používá slova: engadinská koza. Svobodník Müller, německý učitel z Kašperských Hor, nazývá nováčky českými smraďochy, šikovatel Sondernummer volskou žábou, yorkshirským kancem a slibuje přitom, že každého rekruta vydělá.

Dobrý voják Švejk v zajetí

První den v baráku vojenského tábora v Brucku nad Litavou zdálo se mu, že všichni představení, kteří chodili zamračeně kolem staronových nováčků, z nichž se měl vytřískat nový válečný materiál a vojensky uvědomělá sousta pro jícny děl, museli studovat buď přírodopis, nebo u Kočího v Praze vydanou objemnou knihu Zdroje hospodářského blahobytu. Kaprál Althof, který byl představeným oddělení, kde Švejk měl v prachu baráku svůj kavalec, nazval ho hned dopoledne, krátce po přibytí a roztřídění nových domobranců, engadinskou kozou, svobodník Müller, německý učitel z Kašperských hor, českým smraďochem a šikovatel Sondernummer volskou žábou, vepřovým dobytkem a vyjádřil se, že ho vydělá. Tento projev učinil s takovou odbornou znalostí, jako by celý svůj život ničím jiným se nezabýval než vycpáváním zvířat všeho druhu.