Heslo:

Zítko jednoroční dobrovolník

Výklad:

Nepodařilo se odhalit vhodného kandidáta tohoto jména, který by byl vhodným prototypem této epizodní románové postavy. Jen je nutné podotknout, že jeho zařazení kadetstellvertreter  nesla oficiální název Kadett - Offiziersstellvertreter - kadet důstojnický zástupce.

II-02

Potom hejtman Wenzl dozvěděl se, že tohle všechno mu nadrobil kadetstellvertreter z jednoročních dobrovolníků Zítko. Ten to dal o něm do novin, neboť mezi ním a hejtmanem Wenzlem panovalo nepřátelství od té doby, kdy Zítko v jedné společnosti u přítomnosti hejtmana Wenzla dal se do uvažování, že stačí poohlédnouti se po boží přírodě, pozorovat, jak mračna zakrývají horisont, jak na obzoru vysoko se tyčí hory a jak řve vodopád v lesích, jak ptáci zpívají.
,Stačí,’ povídal
kadetstellvertreter Zítko, ,zamyslit se nad tím, co je každý hejtman proti velebné přírodě. Stejná nula jako každý kadetstellvertreter.’