Heslo:

Mašíruje Grenevil

My vojáci, my jsme páni

vojenská lidová
text:

hudba:

I-15

Nadporučík se odvrátil, vzdychl a uznal za vhodné místo se Švejkem obírat se raději bílou kávou. Švejk šukal již v kuchyni a nadporučík Lukáš slyšel zpěv Švejkův:
Mašíruje Grenevil
Prašnou bránou na špacír,
šavle se mu blejskají,
hezký holky plakají

 

Potom dál z kuchyně ozýval se zpěv:

My vojáci, my jsme páni,
nás milujou holky samy,
fasujeme peníze,
máme se všudy dobře...

Dobrý voják Švejk působí u aeroplánů
A nad Středozemním mořem zpíval si dobrý voják Švejk: "Kdo chce býti veliký, musí jísti knedlíky, ajn, cvaj, na vojně ho nezabijou, ajn, cvaj, poněvadž jed knedlíky, ty vojanský knedlíky jako hlavy veliký, ajn, cvaj."
A dál si zpíval dobrý voják Švejk nad těmi obrovskými plochami moře ve výši jednoho tisíce metrů: "Mašíruje
Grenewil Prašnou bránou na špacír ... "
Číslo patnáct
Když boty čistil, tu si prozpěvoval polohlasně nějaký vojenský pochod. Obyčejně zpíval:
Mašíruje
Grenewill
Prašnou bránou na špacír.
A do taktu jezdil kartáčem po botách a botkách. On mohl vyprávět celé historie, ale byl mlčelivý v tomto ohledu jako kamna v pokojích.
Povídka o pořádném člověku
Jednou stál na plošině tramvaje, když právě vedle stojící muž počal si tiše hvízdat černošskou ukolébavku. Pan Havlík s nelibostí pozoroval to počínání a když to nepřestávalo, řekl k němu: „Buďte tak laskav, dobrý muži, pamatujte na společenský takt a nehvízdejte.“
Dobrý muž vyměnil melodii a počal hvízdati: „
Mašíruje Greenewill Prašnou bránou na špacír.“
 

Mohlo by se zdát, že písnička nám popisuje v první sloce o polním zbrojmistrovi Franz Folliot de Crenneville, jak mašíruje Prašnou branou na špacír. U třetího verše první sloky "šavle se mu blejskají" se musíme pozastavit nad tím, proč by měl více šavlí. Ta písnička je totiž o pěším pluku Nr.75, jehož majitelem byl v letech 1860 až do své smrti v roce 1888 právě hrabě Franz Folliot de Crenneville. Ta písnička je však mnohem starší. Jak píše ve své knize "Písničky Josefa Švejka" Václav Pletka, její historie sahá až do 18. století. Samozřejmě, že se zpívala v nejrůznějších variantách: Mašírujou vojáci... Mašírujou huláni...Mašírujou Benedek... (majitel pěšího pluku Nr. 28 v roce 1849)...Mašírujou myslivci....Mašírujou plzeňský(pěší pluk Nr. 35), atd. Zde je uvedena verze, jak ji prezentuje Václav Pletka. Uvádí také, kdy tato textová varianta vznikla. Jeho dedukce vychází z textu poslední sloky a předposledního verše: mašírujem tam za bránu a potom až do Pazánu. Určitě se jedná o Novi Pazar, který leží v historickogeografické oblasti Sandžak (což byla v osmanské říši vojenská správní oblast leží dnes v Srbsku a Černé Hoře), který patřil osmanské říši. V roce 1878 se podařilo rakousko- uherské diplomacii získat území Bosny a Hercegoviny a právo vojensky obsadit sandžak Novi Pazar. Na odpor rakousko uherské okupaci se postavili jak muslimští tak i pravoslavní Srbové. Probíhala zde vleklá partyzánská válka v letech 1881 -1882. Do bojových operací byl nasazen i pěší pluk Nr. 75. Pravě o tom je tato píseň, respektive její poslední sloka.

Zajímavé je, jak Hašek měnil variantu jména: Grenevil, Grenewil, Grenewill a Greenewill. V písničce, kterou zanamenal Pletka a kterou si můžete poslechnout v podání Lubomíra Lipského, se objevuje varianta Grenevír.

 

1.    
  Mašírujou Grenevír k nový bráně na špacír, kvéry se jim blejskají,  
  bajonety břinkají, modré oči plakají, modré oči plakají.  
2.    
  Neplačte, modré oči, neplačte pro Grenevír,  
  Grenevír jsou velký páni, ty milujou holky všady,  
  Nafasujem peníze, máme se všude dobře.  
3.    
  Když jsem já šel po rynku,potkal jsem svou Nanynku,  
  seskočil jsem s koně dolů, udělal jsem jí poklonu,  
  ona se na mne dívá, modré oči utírá.  
4.    
  Máte-li tu čest pro nás, vyprovoďte nás.  
  Mašírujem tam za bránu a potom až do Pazánu,  
  na turecký hranice, tam bude sekanice.  
 

 

 
První tři sloky podle Pletkova zápisu zpívá český herec Lubomír Lipský