Heslo:

Raba

Souřadnice:

50°08'16.7"N 20°30'33.0"E

Výklad:

Raba je řeka v Polsku. Pramení v Beskydách a vlévá se nedaleko Krakova do Visly. Hašek měl na mysli zřejmě útok ruských vojsk směr Krakov, při kterém 26. 11. 1914 překročila 3. ruská armáda spolu s Českou družinou řeku Rabu. Že se těchto bojů na ruské straně zúčastnili i  čeští vojáci v rámci České družiny, podává svědectví kniha "Za svobodu" autorů Medek, Vaněk, Holeček.

Hašek o této řece píše v mužském rodu, ale ne všude. Při svých toulkách kolem Krakova v roce 1903 asi k Rabě zabloudil a později napsal povídku "Ve vesnici u řeky Rábu" - tedy mužský rod, ale v textu již píše v ženském rodu "nad řekou Rábou."   Jak dokazuje výřez z vojenské mapy, již tenkrát se psala v ženském rodu - Raba.

Podívejte se též na heslo Dunajec, kde je ukázka, jak Hašek dovedl využít jakékoliv informace, které do románu vkomponoval.

I-07
V době, kdy lesy na řece Rábu v Haliči viděly utíkat přes Ráb rakouská vojska a dole v Srbsku rakouské divise jedna za druhou dostávaly přes kalhoty to, co jim dávno patřilo, vzpomnělo si rakouské ministerstvo vojenství i na Švejka, aby pomohl mocnářství z bryndy.
 I-14-05
Zatímco masy vojsk připnuté na lesích u Dunajce i Rábu stály pod deštěm granátů a velkokalibrová děla roztrhávala celé setniny a zasypávala je v Karpatech a obzory na všech bojištích hořely od požárů vesnic i měst, prožíval nadporučík Lukáš se Švejk nepříjemnou idylu s dámou, která utekla svému muži a dělala nyní domácí paní.
Ve vesnici u řeky Rábu
Pan Boleslaw Swyszyňski ujal se krčmy. Třetí den pochovali starého na hřbitov nad řekou Rábou, kde šuměly modříny, neb hřbitov byl pokračováním lesů nad řekou a podobal se zahradě věčně svěží a věčně zelené...
 

  

Soutok Visly a Raby

Soutok Visly a Raby na vojenské mapě 1906