Heslo:
páter Alban 
Výklad:

Celým jménem Albanus Schachleiter. Do Emauz přichází v roce 1891, od roku 1908 opat tohoto kláštera. V na konci roku 1918 byl zatčen pro podezření z protistátní činnosti a spiknutí v tzv. v Albanově aféře (viz novinové  výstřižky níže). Nakonec byl propuštěn a opustil navždy republiku a v roce 1920 se vzdal funkce emauzského opata. Usadil se v Bavorsku a na konci života (†1937) se stal velikým kamarádem Adolfa Hitlera. Za což byl církevně suspendován a byly muzastaveny finanční příjmy. Ty mu zajistila NSDAP, která mu i vystrojila pohřeb. Jeho hrob byl v roce 1987 zrušen a zahlazen.

I-09
Předtím však vymyslil si jednoroční dobrovolník Otto Katz náramně slavnou věc. Dal se pokřtít. Obrátil se ke Kristu, aby mu pomohl udělat kariéru. Obrátil se k němu s naprostou důvěrou, že je to obchodní věc mezi ním a synem božím.
Křtili ho slavnostně v Emauzích. Sám
páter Albán ho na máčel do křtitelnice.
Jak se stal Jong-Seng křesťanem
K Jong-Sengovi po těch slovech přistoupil jeden z bílých ďáblů, misionář páter Alban. Hovořil plynně nářečím hakka, jak mluví se okolo Kwantungu, a bodře poklepal Jong-Sengovi na rameno: "Pomáhej ti bůh ve tvém díle, pozoruji tě už přes půl hodiny:"
Jong-Seng, uviděv před sebou bílého kněze, odplivl si: "Co chceš, ďáble?"
"Milý synu," řekl měkce misionář
Alban, "s potěšením vyslechl jsem tvé útrapy, neboť, jak vidím, spoléhal jsi se marně na Buddhu. Hleď, jest ještě jiný bůh, s větší mocí než tento dřevěný Buddha, který, modlíme-li se k němu s čistým srdcem, učiní vše, čeho si přejeme."
 
K aféře profesora Wahrmunda
Páter Albán z Prahy, druhý český nejslavnější humorista, který své výtečné vtipy uveřejňuje v nejlepším českém humoristickém časopise „Sv. Vojtěchu“, pozdravuje za benediktiny a za ulici „Na Slovanech“ vřele schůzi. „Trpím průjmem,“ píše, „a proto odpusťte, že osobně nemohu se vaší schůze zúčastniti. Má duše dlí u vás, zatím co mé tělo dlí jinde.

  

Kamarád Hitlera

  

Páter Alban a jeho aféry. Národní listy 5.12.1918

 

Národní listy 21.6.1937

 

W Langhans