Heslo:

kasárník

Výklad:

Slangově - vojenský trest - zákaz opuštění ubytovacího prostoru [něm. Quartier - Lager - Arrest] , kasáren, tábora.

Synonyma: zaražené vycházky, zarach, zaražené prdy.

Udílení trestů se řídilo podle Trestního řádu (Strafrecht) a konkrétně kasárník byl pouze disciplinárním potrestáním v rámci denního hlášení, čili raportu. Největší délka trestu byla 30 dní. Potrestaný směl opustit ubytovací prostor nebo tábor pouze služebně nebo v doprovodu poddůstojníka nebo svobodníka. Měl zákaz návštěv náleven a hostinců.

 

I-01

Ten hejtman vyšel ven a hned mu napařil kasárníka.

I-02

Abyste ale věděli, že vás nebudu šetřit, dávám vám všem čtrnáct dní kasárníka.' Tak vidíte, tenkrát se jednalo o pejska, a teď se jedná dokonce o pana arcivévodu. A proto musí bejt hrůza, aby ten smutek stál za něco.“ „Já jsem nevinnej, já jsem nevinnej,“ opakoval zježený muž.

I-08

,Jednadvacet dní tuhého vězení pro blbost, dva půsty týdně, měsíc kasárníka, osumačtyřicet hodin špangle, hned zavřít, nedat mu žrát, svázat ho, ukázat mu, že erár blbce nepotřebuje. My už ti, holomku, noviny vytlučem z hlavy,`

I-14-03

„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že nemám žádný rozkaz stran tý kočky.“ A rozespalý nadporučík v polosnění převrátil se na druhou stranu a zabručel: „Tři dny kasárníka!“ a spal dál. Švejk tiše odešel z pokoje, vytáhl nešťastnou kočku zpod pohovky a řekl k ní: „Máš tři dny kasárníka, abtreten!“

II-02

Řečnil půl hodiny a teprve potom si všiml, že salutuji v cylindru. To už zvolal jen, že zítra mám jít k regimentsraportu, a hnal to na koni ze vzteku až bůhvíkam jako divoký jezdec, a zas přicválal, opět nanovo řval, zuřil, bil se v prsa a poručil mne okamžitě ze cvičiště odstranit a dát na hauptwachu. Při regimentsraportu mně napařil kasárníka na čtrnáct dní, dal mne obléct do nemožných hadrů ze skladiště, hrozil mně odpáráním štráfků.