Heslo:

komisárek

Výklad:

Slangový výraz pro vojenský chléb. Vyráběl se v podlouhlém tvaru z žitné mouky, o váze 1400g, přičemž ze 100kg mouky, 1 kg soli a půl kg kmínu, stanovila norma vyrobit 100 chlebů. Jedna denní  porce komisárku byla 700g, tedy půlka chleba. Název komisárku pochází z německého das Kommissbrot a výraz "Kommiss" z latiny. To mohlo být ze slova committere = svádět bitvu, nebo přímo ze slova commissarius = pověřenec. To může pocházet z dob, kdy města byla pověřena dodávat vojsku chléb.

I-09

A chlap si myslel, že to musí sežrat sám. Začali jsme na něm loudit, když se nedovtípil, že se musí s námi dělit, jako se dělili ti druzí, když něco dostali, ale on chlap lakomá, že prý ne, že bude čtrnáct dní zavřenej a že by si zkazil žaludek tou kapustou a shnilýma bramborama, co nám dávají na mináž. Prej nám dá celou svou mináž i komisárek, vo to prý nestojí, ať prej si to dělíme mezi sebou anebo po pořadě se střídáme.

I-14-04

Potom poslala Švejka pro oběd a víno. A nežli přišel, převlékla se v průzračné kombiné, které ji činilo neobyčejně svůdnou a vábnou.
Při obědě vypila láhev vína, vykouřila mnoho memfisek a lehla si do postele, zatímco Švejk v kuchyni pochutnával si na
komisárku, který namáčel do sklenice s nějakou sladkou kořalkou.
„Švejku,“ ozvalo se z ložnice. „Švejku!“
Švejk otevřel dvéře a viděl mladou dámu v půvabné posici na poduškách.
„Pojďte dál!“

II-01

„Nic platno, kamaráde,“ řekl desátník Palánek k Švejkovi, když vyšel z kanceláře, „musíš jít, holenku, pěšky do Budějovic. Máme tam na vachcimře veku komisárku, tak ti ji dáme na cestu.“
A za půl hodiny, když Švejka napojili ještě černou kávou a dali mu kromě
komisárku balíček vojenského tabáku na cestu k regimentu, vyšel Švejk z Tábora za tmavé noci, kterou zněl jeho zpěv.

II-02

Otevřely se dveře a objevil se profous, přinášeje čtvrt porce komisárku pro oba a čerstvou vodu....
....Seděli se Švejkem na pryčně a hryzli
komisárek.

II-03

„Voni vás jen tak strašejí,“ ozval se Švejk, „žádnej voják se nemá ničeho bát. I kdyby v boji padl do latriny, tak se jen voblíže a jde dál do gefechtu, a na votravný plyny je každej zvyklej z kasáren, když je čerstvej komisárek a hrách s kroupama. Ale teď prej vynašli Rusové něco proti šaržím...“
"....Náš hejtman, ten mu vždycky říkal, že z něho nebude žádnej voják, aby se šel raději voběsit, že žere zadarmo komisárek...."

III-01

Na druhé straně vagonu proti Vaňkovi seděl kuchař okultista z důstojnické mináže a cosi psal. Za ním seděli sluha nadporučíka Lukáše vousatý obr Baloun a telefonista přidělený k 11. marškumpačce, Chodounský. Baloun přežvykoval kus komisárku a vykládal uděšeně telefonistovi Chodounskému, že za to nemůže, když v té tlačenici při nastupování do vlaku nemohl se dostat do štábního vagonu ku svému nadporučíkovi.

III-02

Tomu by nasvědčovalo též to, že se zatím děly s ešalonem podivné věci. Opět všechno mužstvo vyhnali z vagonů, přišla inspekce s desinfekčním sborem a vykropila pěkně všechny vagony lysolem, což bylo přijato, zejména ve vagonech, kde vezli zásoby komisárku, s velkou nelibostí.
Rozkaz je ale rozkaz, sanitní komise vydala rozkaz vydesinfikovati všechny vagony ešalonu 728, proto zcela klidně postříkali hromady
komisárku a pytle s rýží lysolem. To už bylo přece znát, že se něco zvláštního děje.

III-04

Objevilo se, když se přijelo do Sanoku, že vlastně na tom voze s polní kuchyní jedenáctky, kde prděl blahem nasycený Baloun, měli celkem pravdu, že bude večeře, a dokonce kromě večeře že tam bude rozdáván nějaký komisárek za všechny ty dny, kdy nedostal batalion ničeho.....
.....V pokladně kumpanie bylo přes sto tisíc korun a účetní šikovatel Vaněk dostal již rozkaz, až budou někde na místě, což se rozumělo v zákopech, před smrtí kumpanie, vyúčtovat a vyplácet za nedodaný
komisárek a mináž mužstvu nesporně patřící obnosy.....

".....Kdo bude přežranej a dostane ránu do břicha, tak bude hotovej, poněvadž všechna supa a komisárek po takovej ráně vylezou ze střeva, a takovej voják je hned hotovej na zápal........"

"... Tej zemi, do který vás po bitvě pochovají, je to úplně lhostejný, jakým komisárkem jste se před svou smrtí napráskli. Vona vás matička země rozloží a sežere i s botama. Ve světě se nic nemůže ztratit, z vás vyroste, vojáci, zas nový vobilí na komisárky pro nový vojáky, kteří třeba zas, jako vy, nebudou spokojený, půjdou si stěžovat a narazejí na někoho, kterej je dá zavřít až do alelujá, poněvadž má na to právo...."

 

Plná válečná porce jídla činila celkem i s chlebem cca 2kg (se suchary cca 1,75kg). Z toho chleba 700g (nebo sucharů 400g). Plná dávka mohla být přechodně snížena na takzvanou normální dávku tj.  až na 1,33kg. Voják měl v torně například při přesunech, služební cestě, ještě takzvanou rezervní dávku, kterou tvořil jeden komisárek nebo suchar, dvě kávové konzervy, jedna masová konzerva 200g, tabák 18g a sůl 30g. Více Handbuch - Kriegsgebühren .

 

 

Fahrbarer Feldbackofen M.1901 pojízdná polní pekárna a komisárek