X

Heslo:
Orth Jan
Výklad:
Původně se jmenoval Jan Nepomuk Salvátor Toskánský. Jako arcivévoda náležel sice k Rakousko - Uherskému dvoru, ale patřil k odpůrcům spojenectví Rakouska s Německem a podporoval spojenectví s Ruskem. Tím si proti sobě postavil císaře Františka Josefa I. Bez císařova svolení emigroval do Švýcarska, kde se v roce 1889 rozhodl, že vystoupí z habsburského domu a dále bude žít jako běžný občan pod jménem Jan Orth. Oženil s bývalou baletkou, „Ludmilou Milly Stubelovou“, se kterou několik let před tím žil. V Anglii si pořídil loď „Santa Margherita“ a najal posádku, se kterou se vydal nejprve do La Platy a poté do Chile. Jeho další osud není zcela znám. Jeho loď se zřejmě u Hornova mysu, v důsledku prudkých bouří v noci z 20. na 21. června roku 1890 potopila. Tělo Jana Ortha nebylo nikdy nalezeno. Byl autorem knihy Drill oder Erziehung [Bezduchá kázeň (cepování, šikana, dril) nebo vzdělávání], ze které Dauerling vyčetl, že na vojáky patří hrůza. Dauerling dílko špatně pochopil, protože Orth, tehdy ještě Feldmarshall Erzherzog Johann, o problematice vojenské buzerace hovoří právě naopak, jak je uvedeno na konci knihy: "Man drille nicht, man erziehe!" [Necepujte, vzdělávejte!]
I-01,
"...Manželku Alžbětu mu propíchli pilníkem, potom se mu ztratil Jan Orth..."
I-02
Jednoroční dobrovolník si oddechl a vypravoval dál: „Vyšla nákladem ministerstva vojenství kniha ,Drill oder Erziehung’, ze které vyčetl Dauerling, že na vojáky patří hrůza. Podle stupňů hrůzy že má též výcvik úspěch. A v této své práci měl vždy úspěch..."0
 

Jako setník [Hauptmann]

Jako generálmajor

Karikatur anlässlich seines Vortrages im Militärkasino über "Drill oder Erziehung", von Karl Stur, 1883.

W       

X