Heslo:

♣ Josef Písecký

Výklad:

Vlastním jménem Josef Liška, vulgo Paclt, pseudonym Písecký, se narodil 21.2. 1878 v Kroměříži - †14.4.1954. Jak je patrno z policejních přihlášek, byl skutečně herec. Začal svoji uměleckou dráhu v Pištěkově Aréně na Vinohradech, později ve Švandově divadle na Smíchově. Při svém vyčerpávajícím povolání studoval malířství na Quastově soukromé škole v Písku a je tomu již dávno, co pověsil herectví na hřebíček a cele se oddal malířství. Doménou jeho malířství stalo se moře a Jugoslávie. Dodnes se jeho obrazy v aukcích prodávají. Nejvyšší dosažená cena za dílo Josefa Píseckého v aukci byla 135 000 Kč k datu 14.12.2023.

Byl u kolébky strany mírného pokroku a vytvořil ve straně opozici [ediční poznámka v knize Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona, ČS 1963].

V roce 1908 žil na Žižkově č.p. 1154 a v roce 1912 v Nuslích č.p.530 a v roce 1913 v č.p. 483

Intrikán herec Písecký a jeho drama

Když se nás sládek znojemský ve Velké Kanidži ptal, co je s českou moderní dramatickou tvorbou, odpověděl jsem tenkrát, že nejslavnějším dramatickým spisovatelem bude bez odporu herec Písecký. Vzpomněl jsem si totiž na jiné naše středisko, a to na hostinec U Bláhů na Vinohradech, kam chodívali nejslavnější český architekt Josef Mayer, nyní v Dejvicích, a jeho bratr Vratislav Mayer,...

...Toho tedy Klimeš očekával. Snad myslel, že Písecký zradí komity, zatím ale Písecký přišel a přinesl s sebou své vlastní nejnovější drama - Otec a syn. „Tak jsem,“ povídá Písecký, „napsal nové drama. Je výborné. Syn svými intrikami donutí otce, aby se oběsil.“

Sotva to dořekl, ležel. Na něm klečel Klimeš a hrozivě křičel: „Já tě naučím, ty Turku jeden, já tě naučím být intrikánem! Když tohle jako syn provedeš svému otci, co bys byl nám udělal, kdybys s námi táhl na horu Garvan, k té hrozné bitvě, kdy jsme obléhali Monastýr! „

Dodnes, Písecký, intrikán, neví, proč byl tenkrát bit.

Život mezi dacany

Bylo asi 11 hodin v noci, když Písecký kýchl a spadl přitom ze židle. „Ten málo vydrží,“ řekl Honza Riedl……

Dacani drží dál svůj týden

Jakmile jsme tedy objevili ony dva zarmoucené pány, kteří nám ukradli našeho Píseckého, přinutili jsme je hrozbami, aby nám ukázali ono místo, kam v noci zavezli ubožáka.

Okuste Bránické pivo!

Oba dva páni, kteří nám ukradli Píseckého, seděli strnule, a ten pan učitel najednou řekl: „Ano, Braník má už 5 000 obyvatelů.“