Heslo:

sapér | zákopník

Výklad:

Sapér nebo také zákopník, podkopník, pionýr, znamená zhruba asi tolik co dnešní ženista. Voják vycvičený ke stavbě zákopů, mostů i opevnění, ale také k jejich ničení nepříteli nebo při ústupu. V případě obléhání pevnosti se sapéři podkopávali k hradbám pevnosti, kde ukládali výbušniny k odstřelení či narušení hradeb.  [ z fr. sape = podkop, z toho fr. sapeur a následně z něm. der Sappeur]. Jaroslav Hašek sapéry proslavil díky jejich příslušníkovi, Vodičkovi. Tato vojenská profese se objevuje i v Haškových předválečných povídkách.

I-12

Švejk sloužil s polním kurátem ještě jednu polní mši u zákopníků, kam byl omylem pozván ještě jeden polní kurát, bývalý katecheta, neobyčejně nábožný člověk, dívající se na svého kolegu velice udiveně, když ten mu nabízel ze Švejkovy polní láhve, kterou ten vždy nosil na takové náboženské úkony s sebou, doušek koňaku.

II-03

Najít Sopronyi utczu číslo 16 nebylo by bývalo tak těžké, kdyby ho náhodou nebyl potkal starý sapér Vodička, který byl přidělen k "štajerákům", jejichž kasárna byla dole v lágru.

II-05

Trén si nadával s dělostřeleckými kasárnami, saperáci vyhrožovali vojenské poště, vojenská střelnice vrčela na odděleni strojních pušek.

Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou 

Začlo to v baráku, kde dobrý voják Švejk učil se zacházet se střelnou bavlnou, a jako mohyla nad tím místem se nakupila prkna, latě a železné konstrukce, které sem přiletěly ze všech stran, aby vzdaly poslední úctu statečnému Švejkovi, který se nebál střelné bavlny.

Tři dny pracovali zákopníci na zříceninách a dávali dohromady hlavy, dříky, ruce a nohy, aby milý pánbůh o posledním soudě snáze poznal různé šarže a dle toho je také odměnil.

Na opuštěné latrině

Dávno zmizely vojenské kumpanie, už se pláň nemodrá uniformami, zůstala tu jen opuštěná latrína, několik prken sbitých, aby civilisty neurážel pohled dovnitř, kde dvě klády upevněné v malé vzdálenosti nad sebou úplné dostačovaly svému úkolu. A pod kládami od zákopníků vykopaný příkop dopola naplněn jest černým, uschlým listím švestek, jichž kmeny tyčí se kolem a jichž vrcholky zvědavě dovnitř se dívají.....

......Pan major v. v. Zettel učinil zoufalý pohyb a padl do příkopu, který kdysi zákopníci vykopali. Puklo jeho vojenské srdce, které nesneslo, aby prostý civilista vykonával tělesnou potřebu v opuštěné vojenské latríně.

Soudní komise

„Bude z nich asi kaše,“ pravil vrchní soudní rada Haněl, zapaluje si doutník a odhazuje pásku speciality otevřeným oknem vagónu.
„Ano, prosím, kaše,“ řekl soudní znalec architekt Mazika, „vrstva písku je 11 metrů vysoká. Je to pravá hora a když to na ně spadlo, zachránil se jen jeden. Toho hned zatkli. Ostatní jsou pod tím. Dva dni už to
zákopníci odkopávají.“

 

Označení sapéra v rakousko-uherské armádě.

 

W