Heslo:

Slovanská kavárna

Souřadnice:

50°04'36.2"N 14°26'01.3"E

Výklad:

Zde se nejedná o románovou kavárnu, ale opět o jeden z podniků, kde se scházela jedna z frakcí "Strany mírného pokroku v mezích zákona". Na mapě z roku 1910 je ve žlutém kroužku, na rohu tehdejší Palackého třídy (dnes Anglická) a Balbínovy ulice. V té je modrým kroužkem označena hospoda "U Zlatého litru", což byl svého času "hlavní stan" strany. Dnes už tu žádnou kavárnu nehledejte.

Jiná organizační střediska nové strany
A naše střediska byla: U Zlatého litru v ulici Mánesově, v restauraci U svíčky, v Slovanské kavárně . Do Slovanské kavárny chodil Pelant, doktor Škarda, nyní primář nemocnice v Banjaluce, dr. Papoušek, nyní advokát ve Vršovicích, dr. Rypáček, nyní státní návladní, a jiní z nás, členů strany.
Jan Riedl, slavný pianista
Politické organizace různých stran mají jiné vnitřní tužby v Čechách, jiné na Moravě. Celkový program jest ovšem stejný, ale život v organizacích jest jiný v Čechách i na Moravě. Na společném programu založeny vyvíjejí se sice stejně, ale způsobem vlastním svému prostředí.
Tak žily různý život i organizace naší strany u Zlatého litru, U svíčky, ve
Slovanské kavárně a u Bláhů.