X

Heslo:
Trestní soud v Praze
Výklad:

C.k. zemský co trestní soud, byl na Karlově náměstí v komplexu budov ohraničené severní stranou Karlova náměstí a ulicemi : na západě Spálená, na východě Vodičkova. Dnes stále patří justici a je zde Městský soud pro Prahu. Sem odvedli Švejka z policejního ředitelství před vyšetřujícího soudce a zde byl též ve vyšetřovací vazbě až do resultátu komise lékařů. Hašek se s trestním soudem dostal do křížku 1. 7. 1907. kdy byl odsouzen za incident na prvomájovém shromáždění, kde byl hlavním řečníkem "kamarád" Vohryzek, tehdejší vůdce anarchistů. Při výzvě strážníka Šnirdla k rozchodu zúčastněných,  Hašek zvolal "Natři ho!". V tom Šnirdl dostal od někoho holí a byl lehce zraněn na hlavě. Hašek se později hájil tím, že křikl "Spatři ho!" Soud, však této chabé výmluvě neuvěřil a odsoudil ho na jeden měsíc žaláře. Trest si odseděl od 16. 8. - 16. 9.  ve vězení  pod Novoměstskou věží na rohu  Karlova náměstí a Vodičkovy ulice. Věž byla součástí areálu trestního soudu.

Dochovaly se dva veršované dopisy, které z vězení napsal Jaroslav Hašek Jarmila Mayerové. Jeden je asi z 23.8.1907 a začiná  Ba plánů plno... a druhý z 31.8.1907 začíná slovy Ve vínek veršů...

I-02
Ta slova křičel i ve vratech policejního ředitelství, ta slova bude opakovat i po převezení k trestnímu soudu v Praze a s těmi slovy vstoupí i do své žalářní kobky.
I-02
Ukládaje se na kavalec, řekl Švejk: „To je hloupý, že nemáme tady budíček.“ Ráno však ho vzbudili i bez budíčka a přesně v šest hodin Švejka odváželi v „zeleném Antonu“ k zemskému trestnímu soudu.
I-03
Čisté, útulné pokojíky zemského „co trestního soudu“ učinily na Švejka nejpříznivější dojem. Vybílené stěny, černě natřené mříže i tlustý pan Demartini, vrchní dozorce ve vyšetřovací vazbě s fialovými výložky i obrubou na erární čepici.
I-04
A doopravdy, již samo uvítání, které očekávalo Švejka v blázinci, když ho odvezli na pozorování od zemského trestního soudu, předčilo jeho očekávání. Napřed ho svlékli do naha, pak mu dali nějaký chalát a vedli ho vykoupat, vzavše ho důvěrně pod paždí, přičemž jeden s ošetřovatelů bavil ho vypravováním nějaké anekdoty o židech.
Vánoce Národní politiky
Dne 28. prosince vzdělávala Politika následujícími rubrikami své čtenáře: Vražda v Jindřišské ulici. Děsná událost štědrovečerního večera . . . Kde koupili lupiči zbraně. Pitva zastřeleného. Pohřeb zastřeleného. Senzační odhalení. Tajemní nájemníci. Příchod hostů. V den vraždy. Páni - zmizeli. Potvrzená domněnka. Proč Adamski zapíral. Adamski u trestního soudu.
Dobrý voják Švejk v zajetí
Tak daleko jsi to tedy dopracoval, můj dobrý vojáku Švejku! V Národní politice a jiných úředních věstnících objevilo se tvé jméno spojené s několika paragrafy trestního zákona. Všichni, kdož tě znali, čtli s podivením: "C. k. zemský jakožto trestní soud v Praze, oddělení IV, nařídil zabaviti jmění Josefa Švejka, obuvníka, posledně bytem na Král. Vinohradech, pro zločin zběhnutí k nepříteli, velezrády a zločin proti válečné moci státu podle § 183-194, č. 1334, lit. c, a § 327 vojenského trestního zákona."
 

Okolí c. k. zemského trestního soudu na mapě z roku 1884

Kolem roku 1900. Karlovo náměstí a Spálená

Přepis ze záznamů v archivu Ministerstva vnitra, které pořídil Břetislav Hůla ( Lit. fond Zdena Ančík, Pam. nár. pís.)

Ještě jedna historka v kapitole I-05 se váže k trestnímu soudu: Je podvečer, čtvrtek, 29.července 1914 a Švejk v doprovodu strážníka odchází podruhé na policejní ředitelství. Z Ječné na Karlák a přes park do Spálené. A právě tento roh Spálené a Karlova náměstí je součástí soudních budov, kde byl Švejk před nedávnem vyšetřován soudními lékaři. A na tomto rohu byl zřejmě manifest císaře pána o vypovězení války vylepen.
....Ukloniv se uctivě, odcházel s policejním strážníkem dolů na strážnici a za čtvrt hodiny bylo již vidět na rohu Ječné ulice a Karlova náměstí Švejka v průvodu druhého policejního strážníka, který měl pod paždí objemnou knihu s německým nápisem „Arrestantenbuch“. Na rohu Spálené ulice setkal se Švejk se svým průvodčím s tlupou lidí, kteří se tlačili kolem vyvěšeného plakátu. „To je manifest císaře pána o vypovězení války,“ řekl policejní strážník k Švejkovi.
 

         

X