Heslo:

Usedom paša

Výklad:

*2.10.1854 - †24.2.1925 vlastním jménem Guido von Usedom, byl německý admirál, který během 1. světové války sloužil jako viceadmirál v osmanském námořnictvu v rámci německé mise, která měla za hlavní cíl posílení obrany Dardanelovy úžiny. Na admirála byl povýšen až v roce 1916. Byl skutečně našim mocnářem vyznamenán dne 30.3.1915 spolu s viceadmirálem Usedom pašou "Vojenským záslužným křížem I. třídy", jak psala Národní politika 1.4.1915 a později je to napsáno stejně v Kronice světové války, odkud to zcela jistě Hašek opsal z drobnou změnou.

 Je tady ještě jedna časová disproporce. Když Lukášovi píše Švejk dopis pro pana Wendlera: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, ještě schází datum.“ diktuje Lukáš  20. prosince 1914. Tak a teď napište obálku a vezměte těch 400 korun a odneste je na poštu a pošlete podle této adresy.“ V té době ale Lukáš nemohl o vyznamenání udělené Usedom pašovi ani potuchy.

I-14-05

„Turci se drží dobře,“ odpověděl nadporučík, uváděje ho opět ke stolu, „předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně. Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders. Goltz paša přijel z Cařihradu do Berlína a naším císařem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedom paša a generál Dževad paša. Poměrně hodně vyznamenání za tak krátkou dobu.“

 

 

  

....naším císařem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedom paša a generál Dževad paša. Takto to stojí v románu. Další důkaz, že Hašek používal při psaní jako zdroj informací "Kroniku světové války".