Švejkův sylvestr

Sylvestrovská půlnoční scéna

V úvodu této divadelní scénky je Hašek uveden jako spoluautor s nějakým J. Kolářem (toho se mi nepodařilo ztotožnit) na téže stránce je také uvedeno zřejmě datum uvedení scénky, rok 1922. Stejnojmennou hru však vydal v roce 1925 (Thalia Praha) Rudolf Mařík (1878-1933). Je však možné, že to napsal již v roce 1922, inspirován prvním dílem Haškova románu "V zázemí" nebo staršími povídkami (Švejk stojí proti Itálii , Dobrý voják Švejk opatřuje mešní víno, Dobrý voják Švejk působí u aeroplánů a Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou ). Postva Švejka byla v té době velmi populární, proto se Mařík (užíval též pseudonym Ruda Ruda) snažil situace využít a napsal další kratičké jednoaktovky,  kde hlavní postavou byl opět Švejk: Švejk rukuje (1925) | Švejk před soudem (1932) | Švejk na vartě (1932) | Švejk má dvojčata (1925) | Čtveráctví krajánka Švejka (1925) | Anděl, čert a Švejk (1925).

Zde publikovaná brožura je patrně podvrh, kde je zneužito Haškovo jméno.  Není jediný důvod, proč by se Hašek zabýval v roce 1921 a 1922 touto lacinou fraškou, zcela na Lipnici zaměstnán psaním svého posledního, velkého díla.  Přinejmenším jde o sporné autorství. Na poslední stránce brožury, v inzerci, stojí za povšimnutí, jak se různí "autoři" na Haškově románu dokázali přiživit, oháněje se přitom drze nějakými výhradními právy a trestními oznámeními!