Heslo:

Hymny Strany mírného pokroku v mezích zákona

Milion kandidátů vstalo

Spi Havlíčku

   

Václav Menger "Lidský profil Jaroslava Haška"

Strana měla též svého básníka, jímž byl Josef Mach, který společně s Drobílkem, Langrem a Opočenským napsal pro stranu hymnu, která byla zpívána před začátkem a na konci každé schůze.

 

Písnička se nikde v románu nevyskytuje, ale přesto k Jaroslavu Haškovi patří a bylo by neodpustitelné ji neuvést ve zpěvníku. Jedná se přece o hymnu Strany mírného pokroku v mezích zákona. Základ je melodie anarchistické písně Milion paží v tmách se vzpjalo a upravený text napsal Josef Mach. Další verze hymny strany vznikla spontánně jako kolektivní dílo zakladatelů strany, na motiv písně "Spi Havlíčku".

Jiří Mahen ve fejetonu z 3.11.1911, který lze považovat za dušičkový nekrolog za zaniklou stranu, píše:....V rohu pokladny nalezeno jenom sto exemplářů velikým nákladem rozmnožené hymny strany:

Já se tu nic nebavím,

v tom lokále špinavým!

Usekněte mně hlavu,

ať mám ňákou zábavu!

Jan Morávek ve svém seriálu "Jaroslav Hašek - Dobrý voják Švejk", který byl publikován v "Nedělním Českém slově" roku 1925, píše o Haškově pobytu ve výcvikové táboře v Mostech nad Litavou: [Hašek] na obílené dveře voj. baráku napsal:» Já se tu nic nebavím, / v tom baráku smradlavým. «....další úchvatné dvojverší: » Utrhněte mi hlavu,/ ať mám ňákou zábavu. « Je jasné, že je to parafráze na původní text uvedený Mahenem v citovaném fejetonu. Jestli si Hašek ve vojenském prostředí zavzpomínal na staré časy, už asi nezjistíme. Je ale možné, že se jedná o nějakou zapomenutou pijáckou písničku, která mohla zaznít i na shromážděních Strany mírného pokroku v mezích zákona. Kromě Mahena, tuto píseň nikdo další, v souvislosti s hymnou strany, neuvádí.  

 
Nejprve Milion kandidátů vstalo....

 
1.    
  Milion kandidátů vstalo,
by oklamán byl dobrý lid,
by voličstvo jim hlasy dalo,
prý ochotně je chtějí vzít.
 
  Ať prudký pokrok chtějí jiní,
násilím zvracet světa řád,
my pokrok mírný chceme nyní,
pan Hašek je náš kandidát!
 
Ref.:    
  Voliči v tomto městě,
jen, kdo máš "svrab", zůstaň dál,
pryč s nemírnými pokrokáři,
pryč s laickými bankrotáři,
nuž v boj, nuž v boj, nuž v boj
za pokrok mírný!
 
2.    

 

Však proti nám nic nepořídí
Dyk, Kramář, Klofáč, Yvonna,
jen my jsme pokrokoví lidi,
ovšem jen v mezích zákona!
My vytrváme v každou dobu,
byť spoutali nás v řetězy,
je mírný pokrok na pochodu
a mírný pokrok zvítězí!
 
Ref.:    
  Voliči v tomto městě, ...  
 

 

 
Pro srovnání jsou zde dvě verze s původním textem, který podle některých pramenů napsal Fráňa Šrámek. Ta starší verze je z roku 1954 v podání uměleckého souboru Ministerstva vnitra a je spíše výsměchem dělnickému hnutí, když starou anarchistickou píseň zpívají policajti a tajní fízlové v dobách stalinských čistek. Taky se tam v konci zpívá namísto "A v boj, a v boj, a v boj. Za anarchii!" servilně takto "A v boj, a v boj, a v boj. Za Sovětský svaz!" Jiná verze zněla (jak si to kdo ke svému cíli předělal) : "A v boj, a v boj, a v boj. Za sovpedii!" čili za moc sovětů. Ta mladší  ukazuje, že doutnák anarchie nezhasl ani po tolika letech a zpívá se opět "A v boj, a v boj, a v boj. Za anarchii!".

   

A tady něco k té druhé verzi na motiv "Spi Havlíčku":

 
1.  
  Spi, Havlíčku, v svém hrobečku,
podívej se na tu naši smečku,
[:shromážděnou v Kravíně!:]
2.  
  Tvoje tělo v hrobě hnije,
ale duch Tvůj v naši straně žije,
[:ovšem v mezích zákona!:]
3.  
  Kdybys mohl z hrobu hledět,
musel bys už o nás něco vědět,
[:o tom mírném pokroku!:]
4.  
  Kdybys mohl z hrobu vstáti,
musil by ses k naší straně dáti,
[:ku mírnému pokroku.:]
5.  

 

Nastává nám lepší doba,
českého lva zas už chytla zloba,
[:ovšem v mezích zákona:]
 

 

 
Spi Havlíčku v krásném podání DJC: