Heslo:

Kyjev

Souřadnice:

50°26'59.1"N 30°30'52.7"E

Výklad:

Hlavní a největší město Ukrajiny mělo v souvislosti s Haškovou činností v Rusku značný význam. V Kyjevě se Hašek poprvé objevil počátkem července 1916, tedy bezmála rok poté, co byl zajat 24.9.1915 u Chorupan a následně přežil zajatecké tábory v Darnici a Tockoje (Tocké). V Tockém se hlásí do ruské armády, při které vznikla Československá střelecká brigáda.  Bohužel byl prohlášen lékařskou komisí za neschopného vykonávat řádnou vojenskou službu. A 10.7. 1916 již psal v Kyjevě do časopisu Čechoslovan humoresku "Osud pana Hurta". Časopis Čechoslovan vycházel v Rusku již od roku 1911 pod titulním heslem "Vše pro českou větev na Rusi". Jeho cílem bylo zejména podporovat krajanské spolky na Rusi, vyvolával zájem české menšiny o kulturní, hospodářské a politické dění. Podporoval i sokolské hnutí. Situace se změnila vypuknutím 1. světové války. Od roku 1916 vychází pod novým heslem " Neodvislý list boje za samostatnost národa". V té době byl redaktorem Čechoslovana Věnceslav Švihovský, volyňský Čech, jeden z prvních organizátorů československého odboje na Rusi. Pod jeho vedením se stal tento týdeník, jako jediný český časopis vydávaný v Rusku, nástrojem propagace československé myšlenky mezi ruskými Čechy i mezi vojáky nově vzniklé Československé střelecké brigády, později mez českými legionáři v Rusku. Hašek se stal hlavním fejetonistou. V Čechoslovanu Hašek pracoval s malými přestávkami až do počátku roku 1918. Celkem bylo publikováno 95 různých Haškových prací. Byli to nejen fejetony, ale i básně a první náznak budoucího románu "Dobrý voják Švejk v zajetí". Poslední Haškovu povídku „Čung Jungu: O bleše a císaři Ihangovi“ zveřejnil Čechoslovan v č.4 dne 24.2.1918. Sídlo Čechoslovana bylo v tehdejším hotelu Praha na Vladimirovské ulici.  Haškovo působení v letech 1916 -18 zde připomíná pamětní deska.

Z hlediska dějinných událostí důležitých pro budoucí vývoj Československa, je Masarykův pobyt v Kyjevě od května 1917 do února 1918. Dne 7.2.1918 zde podepsal dohodu o převodu legií z Ruska do Francie. Hašek svůj nesouhlas s tímto přesunem, vyjádřil v článku "Proč se jede do Francie".

V kapitole I -14-04 Švejk  vykládá o generálovi Kusmankovi, veliteli pevnosti v Přemyšlu, a jeho příjezdu do Kyjeva. Nelže. Psali o tom Národní listy dne 28.3.1915. Generál Kusmanek do Kyjeva dorazil jako zajatec ruského cara, po pádu pevnosti Přemyšl dne 22.3.1915.

 
I-14-02
Viděl jsem jednoho zajatého důstojnického sluhu, který od Dubna šel s druhými pěšky až do Dárnice za Kyjevem .
I-14-04
Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však, že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva ...
IV-01
Major Wolf v té době ještě neměl zdání o tom, co vlastně všechno chystají Rakousku přeběhlíci, kteří později, setkávajíce se v Kyjevě a jinde, na otázku: „Co tady děláš?“ odpovídali vesele: „Zradil jsem císaře pána.“
.... Přihlásím se Rusům, že půjdu na forpatrolu ... Sloužil jsem
u 6. kyjevské divise.....
......Já jsem
v Kyjevě znal mnoho Čechů, kteří šli s námi na frontu, když jsme přešli do ruského vojska, ...
....Zůstal tam zcela klidně a blábolil dále cosi
o Kyjevu, a že Švejka tam rozhodně viděl, jak mašíroval mezi ruskými vojáky.....
..... Já znám vaše všechny známé
z Kyjeva,“ neúnavně pokračoval zřízenec protišpionáže, „nebyl tam s vámi takový tlustý a jeden takový hubený? Teď nevím, jak se jmenovali a od kterého byli regimentu...“.....
...."...
Při odchodu řekla stvůra hlasitě k štábnímu šikovateli, ukazujíc na Švejka: „Je to můj starý kamarád z Kyjeva.“.....
......Je zde přece úplné doznání obžalovaného, že se oblékl do ruské uniformy, potom jedno důležité svědectví, kde se přiznal obžalovaný, že byl
v Kyjevě. ....
 

  

Kyjev, Vladimírovská 36 kde dodnes stojí budova bývalého hotelu Praha a jeho dobová fotografie ....

...kde Jomar objevil pamětní desku Jaroslava Haška.

V roce 1918 je Jaroslav Hašek uváděn jako hlavní spolupracovník redakce Čechoslovana

Švejk posadil na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně, že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva...Národní listy 28.3.1915

 
 

   Vladimír Vaněk: Moje Válečná odysea